Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

O uczelni WSB we Wrocławiu

O uczelni – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu powstała w 1998 roku i od początku istnienia założyła sobie prowadzenie kształcenia w nowatorski sposób. Mówiąc o nim należy wspomnieć o programach nauczania, czy zespole wykładowców, ale nie wolno zapominać o samym charakterze studiowania, pewnym stylu realizacji tego procesu, który przede wszystkim ma być wygodny i efektywny dla studenta.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu jest uczelnią oferującą popularnie kierunki kształcenia, których programy są wynikiem badań i obserwacji rynku, aby pozyskiwana wiedza odpowiadała standardom i wymaganiom współczesności, zwłaszcza tej o biznesowym profilu. Potwierdzeniem innowacyjności kształcenia są uzyskane liczne nagrody, certyfikaty oraz medale, choć najlepszym świadectwem skuteczności uczenia są tysiące absolwentów doskonale radzących sobie na wymagającym rynku pracy. Oprócz realizowanych kierunków, uczelnia prowadzi konferencje i seminaria, a także wydawnictwo, z którego wychodzą dwa czasopisma naukowe: Central European Review of Economics and Management, a także Central and Eastern European Journal of Economics and Management.

 

STUDIA

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ponadto, prowadzi studia podyplomowe w zakresie dziedzin związanych z administracją, zarządzaniem, czy nowoczesnym marketingiem i branżą IT. Na baczniejszą uwagę zasługuję proces przeprowadzania egzaminów, ponieważ sesja posiada charakter ciągły, dzięki czemu egzaminy i zaliczenia nie są kumulowane na koniec semestru, tylko odbywają się przez cały rok akademicki, co pozwala na systematyczne przyswajanie wiedzy. Ponadto, wiedza z wielu przedmiotów sprawdzana jest przy pomocy projektów w formie pracy grupowej, prezentacji i przedsięwzięć rozwijających tak istotne obecnie kompetencje społeczne.

 

WYKŁADOWCY

Nad nowoczesnością programów nauczania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu czuwa doświadczone grono wykładowców, wśród których niemała część to osoby, które w życiu poza uczelnią są przedsiębiorcami, właścicielami firm, pracownikami banków, agencji reklamowych, firm ubezpieczeniowych i wielu innych branż. Dla studentów są partnerami, doradcami i mentorami.

 

INFRASTRUKTURA

Siedziba Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu mieści się przy ulicy Fabrycznej 29- 31. W budynku czekają otwarte biblioteka, czytelnia, centrum językowe, biuro karier, czy centrum szkoleń.

 

Wyższa Szkoła Bankowa kierunki>Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Komentarze (0)