akademia marynarki wojennej w gdańsku

Akademia Marynarki Wojennej

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte kształci studentów wojskowych  i cywilnych oraz kadry marynarskie. Uczelnia znajduje się w Gdyni, tuż obok największego portu wojennego Marynarki Wojennej RP. Obiekty uczelniane tworzą zwarty kampus. Wszystkie zajęcia odbywają się w położonych blisko siebie budynkach, dzięki czemu studenci nie muszą pokonywać zbyt dużych odległości. W Akademii można podjąć naukę na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Wydziale Mechaniczno – Elektrycznym, Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich oraz Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. Studenci i kursanci zdobywają tu nie tylko wiedzę, ale także umiejętności praktyczne dzięki ćwiczeniom na różnego rodzaju symulatorach. Mogą oni korzystać z doskonale wyposażonych multimedialnych sal wykładowych, a także m.in. różnego rodzaju symulatorów (GMDS, mostka nawigacyjnego, siłowni okrętowych, broni podwodnej 
i artylerii, symulatora ARPA, symulatora spawania, symulatora strzeleckiego Śnieżnik). Bazę dydaktyczną uczelni uzupełniają Główna Biblioteka AMW, w najbliższym czasie pojawi się nowy kompleks sportowy, który będzie w pełni zaspokajał potrzeby osób interesujących się różnego rodzaju dyscyplinami sportowymi. Dodatkowym zapleczem szkoleniowym i wypoczynkowym jest Akademicki Ośrodek Szkoleniowy w Czernicy. Akademia Marynarki Wojennej posiada także własną przychodnię, dzięki temu istnieje szybka możliwość skonsultowaniem się z lekarzem. Atutem uczelni jest posiadanie Domów Studenckich, w których osoby spoza okolic mogą starać się o zakwaterowanie.
 

Władze Uczelni:

komandor prof.dr hab.Tomasz SZUBRYCHT– Rektor-Komendant
kmdr dr inż. Mariusz Mięsikowski – Zastępca Rektora – Prorektor ds. Wojskowych
dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. nadzw. AMW – Prorektor ds. Kształcenia
dr hab. inż. Ryszard Kłos, prof. nadzw. AMW – Prorektor ds. Nauki
 

 

Komentarze (0)