O uczelni – Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia stanowi jasny i wyraźny punkt na edukacyjnej mapie kraju, a także przykład uczelni, która profilem kształcenia odpowiada na potrzeby i wymagania współczesnego rynku pracy. Założona jako pierwsza tego typu szkoła wyższa w południowo- wschodniej Polsce wyróżnia się jasno określoną misją, a także nieustannym rozwojem, wynikającym między innymi z procesu monitorowania najnowszych trendów w zakresie promocji zdrowia, kształcenia z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć branży medycznej i kosmetologicznej, czy edukacji praktycznej we współpracy z uznanymi ośrodkami odnowy biologicznej, opieki zdrowotnej i żywienia oraz aktywnej współpracy z renomowanymi firmami branżowymi.

STUDIA

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Ponadto, prowadzi studia podyplomowe, a także kursy i szkolenia, na czele z certyfikowanym kursem Kinesio Taping. Cechą wyróżniającą krakowską uczelnię jest realizowanie procesu nauczania, kładącego nacisk na kształcenie w wymiarze praktycznym. Studenci mają zapewnioną praktykę zawodową i zajęcia kliniczne w renomowanych placówkach medycznych sektora publicznego i niepublicznego, co wpływa na profesjonalne przygotowanie do wykonywania zawodu i szersze możliwości podjęcia pracy zawodowej w przyszłości. Potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia, a także innowacyjnego podejścia do przekazywania wiedzy są liczne nagrody i wyróżnienia, takie jak tytuł „Najbardziej innowacyjnej i kreatywnej uczelni w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”, ale przede wszystkim sami absolwenci, mogący pochwalić się bezkonkurencyjnością na krajowym i zagranicznym rynku. Warte zaznaczenia jest, że poszerzaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności służą nie tylko zajęcia realizowane w toku studiów, lecz także uczestnictwo w kołach naukowych: SKA – Studenckim Kole Anatomicznym, SKN - Studenckim Kole Naukowym oraz KND – Kole Naukowym Dietetyków.

WYKŁADOWCY

Nad innowacyjnością programów kształcenia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia czuwa doświadczone grono wykładowców, złożone z wybitnych dydaktyków i specjalistów, uzupełnione o zespół najlepszych przedstawicieli branży między innymi z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rolniczego oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Stanowią oni podstawę wielu sukcesów uczelni, na czele z certyfikatem „Uczelnia Liderów”.

INFRASTRUKTURA

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia mieści się przy ulicy Krowoderskiej 73, natomiast zajęcia dydaktyczne odbywają się także w obiektach położonych przy ulicach Grottgera i Lea. Uczelnia posiada multimedialne sale wykładowe, sale seminaryjne, pracownie kosmetologiczne, pracownie fizjoterapeutyczne, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, a do dyspozycji studentów oddane są również między innymi: laboratorium chemiczne, pracownia technologii żywności, pracownia anatomii, laboratorium do analizy sensorycznej, czy pracownia kinezyterapii.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Komentarze (0)