Uczelnia

Uczelnia

O uczelni – Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie została utworzona w 2018 roku, rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. Jest publiczną uczelnią zawodową, kształcącą i wychowującą funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Najważniejszym zadaniem, jakie stawia sobie uczelnia jest przekazywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie Penitencjarystyki, czyli dyscypliny, która swoim zakresem obejmuje zagadnienia związane z naukami prawnymi, naukami o bezpieczeństwie, naukami socjologicznymi, pedagogiką, psychologią, jak również zagadnienia z obszaru kultury fizycznej i prozdrowotnego funkcjonowania zawodowego.

Uczelnia zajmuje się także rozpowszechnianiem wiedzy między innymi na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, czy przeciwdziałania przestępczości. W tym celu organizuje konferencje naukowe, w tym międzynarodowe, współpracując z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości. Oprócz tego, SWWS prowadzi własne wydawnictwo, a także Centralną Bibliotekę Więziennictwa.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

Komentarze (0)