Terminy rekrutacji UŁ 2016

 

uniwersytet łódzki rekrutacja

Terminy rekrutacji 2016 Uniwersytet Łódzki

Termninarz rekrutacji na studia 2016/17 w Uniwersytecie Łódzkim zawiera etapy rekrutacji dla kandydatów w szczególności terminy elektronicznej rejestracji oraz dokonania opłaty rekrutacyjnej, publikację list osób zakwalifikowanych, składanie dokumentów etc.
 
 1. STUDIA STACJONARNE - studia jednolite magisterskie oraz studia pierwszego stopnia

Wszystkie kierunki i specjalności na wszystkich wydziałach UŁ oraz w Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim (z wyłączeniem kierunków Wydziału Filologicznego)

 

 

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Termin rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

Od 5 maja do 4 lipca 2016

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

Do 7 lipca 2016

Publikacja list osób zakwalifikowanych

Do 13 lipca 2016

Składanie dokumentów

Od 14 lipca do 20 lipca 2016

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego – 20.07.2016)

Do 22 lipca 2016

Poszerzanie rankingu i składanie dokumentów z poszerzenia rankingu

Do 25 lipca 2016

Publikacja list osób przyjętych na studia

Do 27 lipca 2016

 

UWAGA: Po wpłacie opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2-3 dniach roboczych w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to dłużej (spowodowane jest to obiegiem dokumentów).

 

 

 

 1. STUDIA STACJONARNE studia pierwszego stopnia

Wszystkie kierunki i specjalności Wydziału Filologicznego UŁ (z wyłączeniem kierunku Logopedia z audiologią)

 

 

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Termin rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

Od 5 maja do 4 lipca 2016

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

Do 7 lipca 2016

Publikacja list osób zakwalifikowanych

Do 13 lipca 2016

Składanie dokumentów

Od 14 lipca do 20 lipca 2016

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego – 20.07.2016)

Do 22 lipca 2016

Poszerzanie rankingu i składanie dokumentów z poszerzenia rankingu

Do 27 lipca 2016

Publikacja list osób przyjętych na studia

Do 29 lipca 2016

 

UWAGA: Po wpłacie opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2-3 dniach roboczych w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to dłużej (spowodowane jest to obiegiem dokumentów).

 

 

 

 1. STUDIA STACJONARNE studia pierwszego stopnia Wydział Filologiczny, kierunek: Logopedia z audiologią

 

 

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

Od 5 maja do 4 lipca 2016

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

Do 7 lipca 2016

Rozmowa kwalifikacyjna

Od 8 lipca do 11 lipca 2016

Publikacja list osób zakwalifikowanych

Do 14 lipca 2016

Składanie dokumentów

Od 15 lipca do 20 lipca 2016

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego – 20.07.2016)

Do 22 lipca 2016

Poszerzanie rankingu i składanie dokumentów z poszerzenia rankingu

Do 27 lipca 2016

Udostępnienie list osób przyjętych na studia

Do 29 lipca 2016

 

UWAGA: Po wpłacie opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2-3 dniach roboczych w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to dłużej (spowodowane jest to obiegiem dokumentów).

 

 

 

 1. STUDIA STACJONARNE studia drugiego stopnia

 

Wszystkie kierunki i specjalności na wszystkich wydziałach UŁ

 

 

 

Etapy rekrutacji

Termin rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

Od 5 maja

do 18 lipca 2016

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

Do 21 lipca 2016

Egzamin/rozmowa kwalifikacyjna przewidziana w „Zasadach przyjęć…” dla określonych kierunków

22 lipca 2016

Publikacja list osób zakwalifikowanych

Do 27 lipca 2016

Składanie dokumentów

Od 28 lipca

do 01 sierpnia 2016

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego –01.08.2016

Do 4 sierpnia 2016

Poszerzanie rankingu i składanie dokumentów z poszerzenia rankingu

Do 8 sierpnia 2016

Publikacja list osób przyjętych na studia

Do 9 sierpnia 2016

 

UWAGA: Po wpłacie opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2-3 dniach roboczych w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to nawet dłużej (spowodowane jest to obiegiem dokumentów).

 

 

 

 1. STUDIA NIESTACJONARNE studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie

​Wszystkie kierunki i specjalności na wszystkich wydziałach UŁ oraz w Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim (z wyłączeniem kierunków Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska i Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej)

 

 

Etapy rekrutacji

Termin rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

Od 2 sierpnia

do 15 września 2016

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

Do 20 września 2016

Składanie dokumentów

Od 12 września

do 20 września 2016

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego – 20.09.2016)

Do 23 września 2016

Udostępnienie list osób przyjętych na studia

Do 26 września 2016

 

UWAGA: Po wpłacie opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2-3 dniach roboczych w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to nawet dłużej (spowodowane jest to obiegiem dokumentów).

 

 

 

 1. STUDIA NIESTACJONARNE studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie

 

Wszystkie kierunki Wydziału Prawa i Administracji UŁ

 

 

Etapy rekrutacji

Termin rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

Od 28 lipca

do 26 sierpnia 2016

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

Do 30 sierpnia 2016

Składanie dokumentów

Od 27 sierpnia

do 31 sierpnia 2016

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego – 31.08.2016)

Do 5 września 2016

Udostępnienie list osób przyjętych na studia

Do 7 września 2016

 

UWAGA: Po wpłacie opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2-3 dniach roboczych w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to nawet dłużej (spowodowane jest to obiegiem dokumentów).

 

 

 

 1. STUDIA NIESTACJONARNE studia pierwszego i drugiego stopnia

 

Wszystkie kierunki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ i Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

 

 

Etapy rekrutacji

Termin rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

Od 1 lipca

do 15 września 2016

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

Do 20 września 2016

Składanie dokumentów

Od 12 września

do 20 września 2016

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego – 20.09.2016)

Do 23 września 2016

Udostępnienie list osób przyjętych na studia

Do 26 września 2016

 

UWAGA: Po wpłacie opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2-3 dniach roboczych w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to nawet dłużej (spowodowane jest to obiegiem dokumentów).

 

 

 

 1. STUDIA STACJONARNE studia drugiego stopnia

 

 • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej:
 • kierunek Informatyka, specjalność: superkomputery i symulacje - studia rozpoczynające się od semestru letniego
 • Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim:
 • kierunek Leśnictwo (pod warunkiem uruchomienia) – studia rozpoczynające się od semestru letniego

 

 

Etapy rekrutacji

Terminy

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

Od 30 stycznia do 13 lutego 2017

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

Do 16 lutego 2017

Udostępnienie list osób zakwalifikowanych

Do 22 lutego 2017

Przyjmowanie dokumentów

Od 23 lutego do 27 lutego 2017

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego – 27.02.2017)

Do 2 marca

Publikacja list osób przyjętych

Do 3 marca 2017

 

UWAGA: Po wpłacie opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2-3 dniach roboczych w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to nawet dłużej (spowodowane jest to obiegiem dokumentów).

 

 

 

 1. STUDIA NIESTACJONARNE studia pierwszego i drugiego stopnia

 

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny:
wszystkie kierunki rozpoczynające się od semestru letniego –wskazane w Zasadach przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/17.
 
 

 

Etapy rekrutacji

Terminy

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

Od 9 stycznia do 31 stycznia 2017

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

Do 3 lutego 2017

Przyjmowanie dokumentów

Od 1 lutego do 6 lutego 2017

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego – (06.02.2017)

Do 8 lutego 2017

Publikacja list osób przyjętych na studia

Do 10 lutego 2017

 

UWAGA: Po wpłacie opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2-3 dniach roboczych w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to dłużej (spowodowane jest to obiegiem dokumentów). 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)