O uczelni - Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi

O uczelni – Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi to uczelnia, której historia sięga 1997 roku i która od samego początku aspiruje do miana najlepszej prywatnej uczelni w obszarze studiów ekonomicznych. Patronem szkoły jest profesor Janusz Chechliński, wybitny specjalista w dziedzinie finansów, wielokrotnie odznaczany za ogromny wkład w polską naukę.

Misją Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki w Łodzi jest rozpowszechnianie idei nowoczesnego kształcenia, wychodzącego naprzeciw wymaganiom współczesnego rynku pracy. Potwierdzeniem trafności założeń są przede wszystkim absolwenci, którzy doskonale radzą sobie na drodze zawodowej i osiągają liczne sukcesy. Podstawowym zadaniem uczelni jest kształcenie specjalistów dla potrzeb przedsiębiorstw, instytucji bankowych i ubezpieczeniowych, jak również administracji państwowej i samorządowej, a także prowadzenie badań naukowych oraz wychowywanie studentów w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji i patriotyzmu.  

 

STUDIA

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, jak również studiach podyplomowych oraz licznych kursach i szkoleniach. Cechą charakterystyczną realizowanych kierunków są ich programy, dostosowywane do potrzeb rynku pracy, a także odpowiadające na zapotrzebowania edukacyjne społeczności lokalnej. Uczelnia współpracuje i współdziała z organizacjami, instytucjami i specjalistami w dziedzinie nauk społecznych i ekonomicznych oraz prowadzi badania pilotażowe, dzięki którym możliwe jest podwyższanie standardów nauczania.

Oferta dydaktyczna uczelni skupia w sobie dziedziny związane z ekonomią, administracją, bankowością, logistyką, zarządzaniem, a także informatyką nakierowaną na współczesną przestrzeń biznesową. Oprócz zagadnień zawartych w programach kształcenia, duży nacisk kładziony jest na rozwijanie umiejętności językowych, zwłaszcza w zakresie języka angielskiego oraz języka specjalistycznego z dziedziny finansów i rachunkowości.

 

WYKŁADOWCY

Nad realizacją innowacyjnych programów kształcenia czuwa grono wykładowców, złożone zarówno z naukowców, jak i praktyków biznesu. Kadrę Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki w Łodzi stanowią profesorowie i doktorzy mogący pochwalić się wieloletnim doświadczeniem akademickim, jak również badaniami naukowymi na szczeblu krajowym i międzynarodowym. W gronie praktyków biznesu znajdują się między innymi wieloletni trenerzy mający za sobą wiele tysięcy godzin warsztatowych przeprowadzonych dla największych firm krajowych.

 

INFRASTRUKTURA

Siedziba Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki w Łodzi mieści się przy ulicy Walerego Wróblewskiego 18. Jedną z najważniejszych jednostek uczelni jest biblioteka, posiadająca olbrzymi katalog różnego rodzaju publikacji. Kandydatów na studia zapewne ucieszy fakt, iż na uczelnię można bez przeszkód dojechać komunikacją miejską, a niemal w jej sąsiedztwie znajduje się jeden z największych łódzkich parków, w którym można odpocząć od trudów nauki.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi

Komentarze (0)