Uczelnia

Uczelnia

O uczelni – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie to historia, tradycja, a także pewnego rodzaju most łączący przeszłość z teraźniejszością. To nie tylko uczelnia, lecz znacznie więcej. Aby przekazać dokładną historię uczelni, należałoby cofnąć się do 1397 roku, w którym to ówczesny papież Bonifacy IX, na prośbę królowej Jadwigi i Władysława Jagiełły powołał do życia Wydział Teologii w Krakowie.

Współczesny Uniwersytet Papieski Jana Pawła II to nowoczesna uczelnia, wychodząca naprzeciw wymaganiom rynku pracy, jednocześnie zachowująca nieprzerwanie swój charakter i nieustannie prowadząca określoną misję. UPJPII należy do Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich, Uniwersyteckiej Sieci Europejskich Stolic Kultury, Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, jak również Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W kontekście naukowym, uczelnia zajmuje się badaniem i przekazywaniem wiedzy teologicznej, jak również z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i sztuki.

 

STUDIA

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jak również na jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, realizuje kształcenie na studiach podyplomowych, doktoranckich, a także w ramach licznych szkoleń i warsztatów, także dla młodszych słuchaczy. Studenci uczelni otrzymują możliwość kształcenia w ramach różnorodnych programów, takich jak MOST, czy Erasmus+, jak również uczestnictwo w projekcie Tandem Językowy, którego celem, oprócz nauki języków obcych, jest pomoc w aklimatyzacji zagranicznych studentów.

Studenci Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie poszerzają wiedzę i rozwijają zainteresowania nie tylko poprzez uczestnictwo w zajęciach. Na uczelni działają: chór „Psalmodia”, liczne koła naukowe i organizacje studenckie, a także Sekcja Smoczych Łodzi, czyli załoga wioślarska.

 

WYKŁADOWCY

Wykładowcy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie to grono wybitnych pedagogów oraz specjalistów w swoich dziedzinach, mających na koncie liczne publikacje naukowe, jak również nagrody i wyróżnienia. To oni, we współpracy ze studentami, dbają o przyjazną atmosferę, niezbędną do nauki oraz o relacje oparte na wzajemnym szacunku.

 

INFRASTRUKTURA

Siedziba Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie mieści się przy ulicy Kanonicznej 25, czyli niedaleko Katedry Wawelskiej, Kościoła św. Idziego, czy Kościoła św. Andrzeja. Warto jednak zaznaczyć, że uczelnia ze względu na swą wielkość posiada znacznie więcej adresów, pod którymi funkcjonują między innymi: biblioteka, duszpasterstwo akademickie „Patmos”, międzywydziałowe studium języków obcych, czy wydawnictwo naukowe.

 

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Komentarze (0)