Młodzi przedsiębiorcy na start!

„Młodzi przedsiębiorcy na start!” to konkurs organizowany przez Wyższą Szkołę Finansów i Informatyki w Łodzi, którego celem jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej wśród uczniów klas maturalnych. Najlepsi otrzymują nie tylko nagrody rzeczowe, ale także udany start na studia.

Zasady

Konkurs „Młodzi przedsiębiorcy na start!” skierowany jest do uczniów klas maturalnych z województwa łódzkiego. Swoją tematyką obejmuje zagadnienia związane z przedsiębiorczością, które realizowane są na lekcjach w szkołach ponadpodstawowych. Konkurs podzielony jest na dwa etapy: eliminacje i finał.

Eliminacje

Eliminacje odbywają się w szkołach, a liczba ich uczestników jest nieograniczona. Organizatorzy dostarczają do placówek odpowiednią liczbę testów – wielokrotnego wyboru- a po przeprowadzeniu etapu eliminacyjnego, wypełnione arkusze odsyłane są do organizatora, czyli Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki. Testy poddawane są ocenie jury, które na podstawie wyników ustala listę rankingową i 50 najlepszych uczestników typuje do finału.

Szkoła, z której uczestnicy etapu eliminacyjnego zdobędą największą ilość punktów otrzyma w nagrodę laserowe urządzenie wielofunkcyjne, a trzy pierwsze osoby z listy rankingowej zostaną nagrodzone nowoczesnym sprzętem elektronicznym. Trójka laureatów otrzyma również certyfikat uprawniający do zwolnienia z opłaty czesnego o 50% w pierwszym roku studiów w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki w Łodzi.

Finał

Wszyscy uczestnicy finału zostaną zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej, a także uzyskają certyfikat uprawniający do zmniejszenia opłaty czesnego o 50% przez pierwsze trzy miesiące nauki. Ponadto, szkoła z której zawodnicy zdobędą łącznie największą liczbę punktów, otrzyma w nagrodę biurowy laptop. Nauczyciele zaś zostaną uhonorowani tytułem Mistrza w Nauczaniu Przedsiębiorczości.

Więcej informacji na stronie internetowej uczelni.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi

Komentarze (0)