Uczelnia

Uczelnia

O uczelni – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Historia Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach sięga 1991 roku, czyniąc ją jedną z najstarszych uczelni niepublicznych na Śląsku. Obecnie, uczelnia stanowi przykład miejsca, w którym harmonijnie łączy się poszanowanie tradycji z nowoczesnym podejściem do kształcenia, wychodzącym naprzeciw wymaganiom współczesności. Od 2002 roku GWSH nosi imię Wojciecha Korfantego, wybitnego działacza społeczno- politycznego, zasłużonego nie tylko dla Śląska i jego niepodległości, ale i całego kraju.

Połączenie tradycji i nowoczesności zapisane jest wielkimi literami w misji uczelni. Kładzie ona nacisk na przekazywanie najnowszej wiedzy, jak również podkreślanie etosu pracy, odpowiedzialności wobec społeczeństwa, a w badaniach naukowych na poszanowanie prawdy i kierowanie się pożytkiem społecznym. Mottem uczelni są słowa: „Wiedzieć, żeby przewidywać, aby móc.”, autorstwa Augusta Comte’a, XIX- wiecznego francuskiego ekonomisty i socjologa.

 

STUDIA

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, realizuje studia podyplomowe, doktorskie, jak również liczne kursy i szkolenia.

Istotą w sferze dydaktyki jest prowadzenie działań zmierzających do wypełniania luki kompetencyjnej na rynku pracy poprzez umożliwienie młodzieży zdobywania wiedzy akademickiej i praktycznych umiejętności, jak również pobudzanie w niej ducha aktywności i przedsiębiorczości oraz zaszczepienie idei uczenia się przez całe życie i nieustannego podnoszenia kwalifikacji.

Oferta edukacyjna GWSH składa się z kierunków, z których studenci czerpią wiedzę potrzebną, poszukiwaną na rynku pracy i dostosowaną do standardów i wymagań nowoczesnego świata.

 

WYKŁADOWCY

Nad realizowaniem innowacyjnych programów kształcenia w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej czuwa grono wykładowców, złożone z wybitnych i doświadczonych przedstawicieli wielu dziedzin naukowych. Specjaliści kształcą młode umysły nie tylko w katowickiej siedzibie uczelni, ponieważ posiada ona także wydział zamiejscowy w Żorach, jak również wydział międzynarodowy w stolicy Austrii, Wiedniu.

 

INFRASTRUKTURA

Siedziba Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach mieści się przy ulicy Harcerzy Września 3. Bazę dydaktyczną uczelni tworzą trzy kampusy akademickie, z czego dwa usytuowane są w stolicy Górnego Śląska, a jeden w ramach wspomnianego wydziału zamiejscowego w Żorach.

W budynkach należących do uczelni znajdują się między innymi: sale wykładowe, sale ćwiczeniowe, pracownie i laboratoria komputerowe, sale gimnastyczne i siłownie, biblioteki z czytelniami multimedialnymi, jak również sale obejmujące Centrum Symulacji Medycznych.

Ponadto, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa posiada własne wydawnictwo, upowszechniające osiągnięcia naukowe pracowników naukowych i dydaktycznych uczelni, a także zaprzyjaźnionych i współpracujących z nią naukowców, dydaktyków i specjalistów z innych naukowych ośrodków krajowych i zagranicznych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Komentarze (0)