Biuro karier

Biuro karier

Biuro karier Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Biuro karier Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II to jedna z najważniejszych jednostek uczelni. Najistotniejszym elementem jego działalności jest wsparcie studentów i absolwentów w wejściu na rynek pracy oraz pomoc w efektywnym funkcjonowaniu w jego przestrzeni. Biuro karier UPJPII to zestaw specjalistów, wśród których znajdują się doradcy zawodowi i psycholodzy, zajmujący się między innymi rozpoznawaniem predyspozycji zawodowych, prowadzeniem szkoleń, jak również nawiązywaniem kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, prowadzeniem bazy ofert pracy, praktyk i staży, czy działaniami wspierającymi promocję uczelni wśród przyszłych studentów i firm.

Zakres obowiązków Biura Karier Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie jest niezwykle szeroki. Organizuje ono spotkania z pracodawcami, warsztaty, szkolenia prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin, Dni Kariery UPJPII, czy wydarzenia w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Ponadto, zacieśnia współpracę z Akademickimi Biurami Karier małopolskich uczelni, przedsiębiorstwami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami.

Owoce pracy Biura Karier UPJPII są monitorowane poprzez specjalny projekt Badania Losów Zawodowych Absolwentów. Polega on na wypełnianiu anonimowej ankiety przez absolwentów, a jej wyniki służą do opracowania statystyk dotyczących sytuacji absolwentów na rynku pracy.

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Komentarze (0)