Biuro osób niepełnosprawnych

Biuro osób niepełnosprawnych

Biuro osób niepełnosprawnych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Słowo „bon” kojarzy się z czymś dobrym. I słusznie. Natomiast cały wyraz należy zapisywać wielkimi literami. Dlaczego? Ponieważ BON to skrót od wielu szlachetnych działań.

BON, czyli Biuro Osób Niepełnosprawnych to zespół specjalistów, pracujących na rzecz studentów niepełnosprawnych krakowskiej uczelni. Prowadzą działania mające na celu ułatwienie dostępu do nauki, a do ich najważniejszych zadań należy między innymi: udzielanie wsparcia i rozwiązywanie bieżących problemów związanych ze studiowaniem, opiniowanie wniosków osób niepełnosprawnych kierowanych do władz uczelni, czy udzielanie informacji o przysługujących możliwościach uzyskania pomocy materialnej ze strony uczelni. Ponadto, BON zajmuje się zapewnianiem dostępu do odpowiedniego sprzętu, ułatwiającego naukę, organizacją konsultacji psychologicznych i spotkań z doradcami zawodowymi, czy organizacją warsztatów i szkoleń podnoszących świadomość o niepełnosprawności.

Działalność Biura Osób Niepełnosprawnych wpisuje się w standardy obowiązujące na uczelni, a także jest świetnym przykładem panującej w niej atmosfery. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oprócz kształcenia stawia sobie za cel integrację całej społeczności akademickiej, a zatem nie tylko studentów, lecz także władz uczelni, pracowników naukowo- dydaktycznych i pracowników administracji. Rozwijając i poszerzając zakres działań, podpisano umowę na dofinansowanie przedsięwzięć umożliwiających zwiększenie dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych w ramach konkursu „Uczelnia dostępna”. Jego celem jest przede wszystkim likwidacja barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym, podniesienie kompetencji kadry uczelni w zakresie niepełnosprawności, czy realizacja przedsięwzięć prowadzących do większej dostępności komunikacyjnej.

Co warto podkreślić, osoby niepełnosprawne mogą uzyskać pomoc już na etapie rekrutacji. Kandydaci na studia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II mogą skorzystać z zaadaptowanych egzaminów wstępnych, konsultacji, możliwości złożenia dokumentów rekrutacyjnych w dostępny sposób, a także konsultacji z doradcą zawodowym. O czym jeszcze należy wspomnieć? O organizowaniu przez BON konferencji poświęconych funkcjonowaniu społecznemu i zawodowemu osób niepełnosprawnych.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Komentarze (0)