Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych GWSH

Nowoczesne kształcenie praktyczne wymaga odpowiednich warunków. Warunki te wydają się szczególnie istotne w przypadku kształcenia medycznego, aby podczas zajęć i ćwiczeń najlepiej oddać realizm funkcjonowania miejsca pracy.

Pielęgniarstwo jest zawodem, który nieustannie się rozwija, a żeby podnosić jakość opieki nad pacjentami niezbędne jest wykorzystywanie do tego efektów postępu technicznego. Właśnie dlatego Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach realizuje projekt, mający na celu rozwój infrastruktury edukacyjnej, a co za tym idzie zwiększenie jakości kształcenia. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych to olbrzymi projekt, obejmujący utworzenie przestrzeni fizycznej do rozwijania nowoczesnych umiejętności.

Program, którego celem jest kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo według najnowszych metod kształcenia z wykorzystaniem symulacji medycznej, zakłada realizację różnorodnych zadań, w gronie których znajdują się zarówno te związane z komunikacją z pacjentem, podejmowaniem decyzji, czy współpracą ze specjalistycznym zespołem, jak również nauką działań praktycznych, od zbierania wywiadu, po prowadzenie procesu diagnostyczno- terapeutycznego.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej składa się z kilkunastu pomieszczeń, wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt medyczny i dydaktyczny. Obejmuje ono: salę opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności, pomieszczenie kontrolne, salę symulacji BLS, salę symulacji ALS, salę umiejętności pielęgniarskich, salę umiejętności technicznych oraz salę egzaminacyjną OSCE.

 

Sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności

Sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności wykorzystywana jest do prowadzenia symulowanych scenariuszy klinicznych w warunkach zbliżonych do tych jakie panują w szpitalu. Na wyposażenie sali składają się między innymi: wysokiej klasy symulator pacjenta dorosłego, wysokiej klasy symulator dziecka, inkubator otwarty, defibrylator manualny z funkcją AED, respirator, wózek reanimacyjny dla dzieci z wyposażeniem, czy pompa infuzyjna objętościowa.

 

Pomieszczenie kontrolne

Pomieszczenie kontrolne, zwane także sterownią, to miejsce umożliwiające osobom prowadzącym sesje symulacyjne kontrolę działania symulatora, kontrolę systemu audio- video, bezpośrednią obserwację ćwiczących, komunikację z ćwiczącymi, zapis i archiwizację plików debriefingu oraz odtworzenie zapisu debriefingu na sali symulacyjnej.

 

Sala symulacji BLS

Sala symulacji BLS – Basic Life Support, to sala wyposażona w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z zakresu podstawowej resuscytacji krążeniowo- oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy. Na wyposażeniu tej sali znajdują się: fantom niemowlęcia, fantom dziecka, fantom osoby dorosłej, defibrylator automatyczny- treningowy AED, zestaw drobnego sprzętu medycznego.

 

Sala symulacji ALS

Sala symulacji ALS – Advanced Life Suport, czyli miejsce z wysokiej klasy sprzętem umożliwiającym realizację zajęć z zakresu zaawansowanej resuscytacji krążeniowo- oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy. W skład wyposażenia sali wchodzą: zaawansowany fantom ALS osoby dorosłej, zaawansowany fantom PALS dziecka, zaawansowany fantom PALS niemowlęcia, plecak ratowniczy, defibrylator, zestaw drobnego sprzętu medycznego.

 

Sala umiejętności pielęgniarskich

Sala umiejętności pielęgniarskich to miejsce wykorzystywane do rozwijania praktycznych umiejętności między innymi z zakresu przemieszczania pacjentów, czy działań higienicznych. Wyposażenie sali to między innymi: zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego, łóżko szpitalne ortopedyczne, lampa zabiegowa, wózek reanimacyjny z wyposażeniem, aparat EKG, stanowisko do iniekcji, łóżko szpitalne specjalistyczne z przechyłami bocznymi, czy wózek transportowy.

 

Sala umiejętności technicznych

Sala umiejętności technicznych to pomieszczenie, w którym rozwijane są takie umiejętności jak cewnikowanie, zabezpieczanie dróg oddechowych, czy konikotomia. Jest to możliwe dzięki wyposażeni, na które składają się między innymi: trenażer nauki zabezpieczania dróg oddechowych dorosły, trenażer nauki zabezpieczania dróg oddechowych dziecka i niemowlęcia, fantom noworodka do nauki dostępu naczyniowego, fantom wcześniaka, model pielęgnacji stomii, model pielęgnacji ran odleżynowych, model do zakładania zgłębnika.

 

Sala egzaminacyjna OSCE

Sala egzaminacyjna OSCE to miejsce przeznaczone do nauki umiejętności badań fizykalnych, wywiadu z pacjentem, komunikacji oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego OSCE metodą symulacji medycznych. Wyposażenie tej sali to między innymi: kozetka lekarska, system audio- video, stanowisko komputerowe, punktowa lampa zabiegowa, zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego.

Więcej informacji o Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych można znaleźć na stronie internetowej Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Komentarze (0)