Wymiany studenckie na UMCS

Wymiany studenckie na UMCS

Wymiany studenckie na UMCS

Podróże kształcą. Wiedzą o tym studenci Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, którzy mogą uczestniczyć w licznych programach wymiany akademickiej. Dzięki nim mogą nie tylko uczyć się w różnych rejonach świata, ale także nawiązywać nowe kontakty, a po ich zakończeniu wrócić z dużym bagażem wiedzy i ciekawych wspomnień.

 

Erasmus+

O Erasmusie słyszał chyba każdy. To program Komisji Europejskiej, założeniem którego jest wspieranie wszystkich sektorów kształcenia i szkolenia, zwłaszcza kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się dorosłych, pozaformalnego kształcenia się młodzieży. Pomimo tego, iż jest to projekt unijny, we wszystkich jego przedsięwzięciach uczestniczą również takie kraje jak: Islandia, Liechtenstein, Republika Macedonii Północnej, Norwegia, Serbia, Turcja i Wielka Brytania, a w niektórych jego częściach biorą także udział kraje partnerskie, wśród których wymienić można między innymi: Armenię, Białoruś, Izrael, Jordanię, czy Tunezję. Struktura programu obejmuje następujące elementy:

Akcja 1. Mobilność edukacyjna,

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,

Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk,

Program Jean Monnet,

Sport.

Program Erasmus+ podzielony jest na dwie części: wyjazdy na studia częściowe oraz wyjazdy na praktyki zawodowe.

 

CEEPUS

CEEPUS, czyli Central European Exchange Program for University Studies to środkowoeuropejski program wymiany uniwersyteckiej. Głównym jego założeniem jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Program umożliwia intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickiej. W projekcie biorą udział: Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry oraz Kosowo – Uniwersytet w Prisztinie.

 

Fundusz Wyszehradzki

Program stypendialny Out-Going Scholarships skierowany jest do naukowców i absolwentów z tytułem magistra, pochodzących z krajów Grupy Wyszehradzkiej V4, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Stypendium umożliwia wyjazd naukowy do uczelni i ośrodków badawczych w Albanii, Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Gruzji, Kosowie, Macedonii, Mołdawii, Czarnogórze, Serbii i Ukrainie.

 

Program MOST

Studenci UMCS mogą brać udział nie tylko w programach wymiany międzynarodowej, ale także mobilności wewnątrz kraju. Taką możliwość zapewnia istniejący od 1999 roku program MOST, zakładający naukę przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dwudziestu rodzimych uniwersytetów. Udział w programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

Daje on możliwość między innymi realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta, wyboru dodatkowych zajęć dydaktycznych, nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta, czy korzystania z księgozbioru innej uczelni. Uczestnikiem programu MOST może zostać student po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, student po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia, student po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia, doktorant po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

A dokąd można się udać? W programie biorą udział między innymi: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, czy Uniwersytet Wrocławski.

 

Pozostałe programy

Oprócz powyższych projektów i programów, na fundamencie porozumień o wymianie studenckiej pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie- Skłodowskiej a uczelniami zagranicznymi możliwy jest również wyjazd na studia częściowe, czyli na semestr lub rok, do uczelni brazylijskich i tajwańskich. Tak jak w przypadku wszystkich realizowanych programów, studenci zainteresowani wyjazdem muszą złożyć odpowiednie dokumenty. Wśród nich powinno znajdować się między innymi: podanie uzasadniające chęć wyjazdu, wskazanie wybranej uczelni, zaświadczenie o wynikach w nauce, czy zaświadczenie o znajomości języka obcego.

Więcej informacji na temat wymiany studenckiej na UMCS można znaleźć na stronie internetowej uczelni.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)