Nowości w programie nauczania

Nowości w programie nauczania

Nowości w programie nauczania

Wydział Nauk o Zdrowiu WUM wprowadza nowości w programie nauczania na dietetyce i zdrowiu publicznym II stopnia

 

Takie zmiany programowe czekają na kandydatów:

 

Od roku akademickiego 2020/2021:

  • Krótszy czas trwania studiów – STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA NA KIERUNKACH DIETETYKA I ZDROWIE PUBLICZNE, jako jedyne w Polsce, BĘDĄ TRWAŁY TYLKO 1,5 ROKU, CZYLI 3 SEMESTRY!
  • NOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku pracy

 


NA STUDIACH STACJONARNYCH II STOPNIA (magisterskich) NA KIERUNKU DIETETYKA

3 ścieżki do wyboru:

 

PSYCHODIETETYKA

Przykładowe przedmioty: Społeczno-kulturowy kontekst jedzenia, Stres i radzenie sobie a zachowania związane z jedzeniem, Podstawowe umiejętności w budowaniu relacji terapeutycznej, Psychospołeczne aspekty nadwagi i otyłości, Zaburzenia związane z jedzeniem, Uzależnienia behawioralne

 

ŻYWIENIE KLINICZNE

Przykładowe przedmioty: Żywienie w chirurgii i onkologii, Żywienie dzieci z wrodzonymi wadami metabolizmu, Żywienie w położnictwie i neonatologii, Dietetyka w endokrynologii, Żywienie kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt, Dietoprofilaktyka i leczenie dietetyczne chorób niezakaźnych i żywieniowo-zależnych, Dietoterapia alergii i nietolerancji pokarmowych

 

EDUKATOR ZDROWOTNY

Przykładowe przedmioty: Nutrisensoryka, Diety niekonwencjonalne i trendy żywieniowe, Medycyna kulinarna, Dietetyka sportowa z elementami fizjologii wysiłku fizycznego, Komunikacja i media w edukacji zdrowotnej, Nowe trendy w żywieniu i dietetyce, Projektowanie produktów i potraw dietetycznych

300 godzin dydaktycznych w ramach specjalistycznej ścieżki kształcenia


 


NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH II STOPNIA (magisterskich) NA KIERUNKU DIETETYKA

Ścieżka ogólna

 


NA STUDIACH STACJONARNYCH II STOPNIA (magisterskich) NA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE

Aż 5 ścieżek do wyboru:


Zarządzanie w ochronie zdrowia

Epidemiologia z elementami promocji zdrowia

Badania kliniczne i ocena technologii medycznych

 

Edukacja zdrowotna i marketing społeczny (NOWOŚĆ!)

Przykładowe przedmioty: Podstawy teoretyczne edukacji zdrowotnej, Podstawy marketingu społecznego, Komunikowanie i rzecznictwo, Kompetencje interpersonalne, Planowanie programu edukacji zdrowotnej, Metody i techniki marketingu społecznego

 

Analityk w systemie ochrony zdrowia (NOWOŚĆ!)

Przykładowe przedmioty: Znaczenie "Data science" we współczesnym świecie, Elektroniczny zapis medyczny, Fizyka i inżynieria w medycynie, Zarządzanie projektami z zakresu Data science, Wykorzystanie danych cyfrowych w systemie ochrony zdrowia - wprowadzenie do BIG DATA, Podstawowe zagadnienia Business Intelligence, Sztuczna inteligencja, Machine learning, Podstawy programowania, Wprowadzenie do R i/lub Python

300 godzin dydaktycznych w ramach specjalistycznej ścieżki kształcenia!


 


NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH II STOPNIA (magisterskich) NA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE

Ścieżka Ogólna

 


PONADTO, NA KIERUNKACH DIETETYKA I ZDROWIE PUBLICZNE

MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z CYKLU KOP! – KOMPETENCJI OCZEKIWANYCH PRZEZ PRACODAWCÓW!, kształtujących umiejętności potrzebne na rynku pracy!

Przedmioty: Techniki uczenia się, Pamięć doskonała, Zarządzanie sobą w stresie, Motywacja, Komunikacja w zespole interdyscyplinarnym, Wystąpienia publiczne, Budowanie wizerunku i networking, Przywództwo – wybrane elementy, Profilaktyka wypalenia zawodowego


 

Zapraszamy do podjęcia studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu WUM!


 

Oferta kształcenia Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM w całości dostępna na stronie internetowej: www.wnoz.wum.edu.pl.

Bieżące informacje na temat Wydziału codziennie na naszym fanpage'u FB: www.facebook.com/WNoZ.WUM!

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ: www.rekrutacja-info.wum.edu.pl.

 

 

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Komentarze (0)