Organizacje studenckie

Organizacje studenckie

Organizacje studenckie Collegium Medicum UMK

Jeśli pokusimy się o porównanie uczelni do organizmu, to jej sercem bez wątpienia są organizacje studenckie. A tych w Collegium Medicum UMK jest całkiem sporo i nieustannie biją z ogromną siłą.

 

SAMORZĄD STUDENCKI

Samorząd Studencki Collegium Medicum UMK dzieli się na trzy rady wydziałowe, a więc Wydział Lekarski, Wydział Farmaceutyczny oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. W każdym z nich działają ludzie pełni pasji, którzy sprawiają, że studia to okres nie tylko wytężonej nauki, ale także dobrej zabawy, przygód i nawiązywania przyjaźni. W jaki sposób dołączyć do tego grona? To bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę internetową samorządu i wypełnić krótki formularz.

 

AKADEMICKA GRUPA RATOWNICZA

Akademicka Grupa Ratownicza Collegium Medicum UMK działa przy Samorządzie Studenckim i zrzesza wszystkich, którzy pragną poszerzać wiedzę z zakresu ratownictwa, jak również promować aktywny i zdrowy styl życia oraz dzielić się doświadczeniem i umiejętnościami ze wszystkimi zainteresowanymi, bez względu na wiek. Grupę, w dużej mierze, tworzą studenci kierunku Ratownictwo medyczne, a do ich najważniejszych aktywności należy udział w szkoleniach, akcjach, pokazach ratownictwa, spotkaniach ze specjalistami i ćwiczeniach pozwalających na doskonalenie własnych umiejętności, a także rozwijanie zdolności pracy zespołowej.

 

STUDENCKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Celem działania Studenckiego Towarzystwa Naukowego jest między innymi koordynowanie działalności studenckich kół naukowych, reprezentowanie studenckiego ruchu naukowego uczelni, jak również poszerzanie kwalifikacji członków w zakresie nauk medycznych, farmaceutycznych oraz nauk o zdrowiu. Stowarzyszenie organizuje spotkania, konferencje naukowe, szkolenia, kursy, czy seminaria, a także promuje osiągnięcia studentów na arenie krajowej i międzynarodowej.

 

STUDENCKIE TOWARZYSTWO DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych funkcjonuje wokół kierunku Analityka medyczna. Do najważniejszych zadań towarzystwa należą między innymi: promowanie kierunku Analityka medyczna, integracja studentów, współpraca z różnymi organizacjami studenckimi, pomoc w aktywnym wchodzeniu absolwentów na rynek pracy, czy edukacja prozdrowotna. Zapisane w statucie cele STDL realizuje poprzez poszerzanie kontaktów ze specjalistami z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, organizację szkoleń i konferencji, organizację akcji profilaktycznych i kulturalnych, czy nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami studenckimi działającymi zarówno w obrębie uczelni, jak i poza nią.

 

POLSKIE TOWARZYSTWO STUDENTÓW FARMACJI

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji jest największą i niezależną farmaceutyczną organizacją w kraju, zrzeszającą prawie 1800 studentów i absolwentów Farmacja z całej Polski. Głównymi założeniami PTSF są: reprezentowanie interesów polskich studentów Farmacji i młodych farmaceutów w kraju i poza jego granicami, pomoc studentom w rozwijaniu umiejętności i zachęcanie do pracy naukowej, podnoszenie poziomu procesu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu farmaceuty, integracja środowiska studenckiego, czy edukacja społeczeństwa w zakresie zdrowia publicznego.

 

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE STUDENTÓW MEDYCYNY IFMSA – POLAND

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA- Poland to największa ogólnopolska organizacja zrzeszająca studentów kierunków medycznych oraz ich absolwentów, działająca nieprzerwanie od 1956 roku. Działalność statutowa realizowana jest w obrębie 6 Programów Stałych, a są to: Program Stały ds. Praktyk Klinicznych, Program Stały ds. Wymiany Naukowej, Program Stały ds. Edukacji Medycznej, Program Stały ds. Zdrowia Publicznego, Program Stały ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS, Program Stały ds. Praw Człowieka i Pokoju. Stowarzyszenie angażuje się w różnego rodzaju akcje i przedsięwzięcia. Organizuje przychodnię studencką, warsztaty i konferencje, jak również akcję czytania bajek najmłodszym pacjentom przebywającym na oddziałach szpitalnych.

 

KOSMETOLOGICZNA ORGANIZACJA STUDENCKA

KOS, czyli Kosmetologiczna Organizacja Studencka to grupa pasjonatów zrzeszonych wokół kierunku Kosmetologia. Jej działalność opiera się na organizowaniu warsztatów, wykładów, spotkań i szkoleń, a wszystko po to, aby jak najlepiej zintegrować wszystkich studentów kierunku. Organizacja ma na swoim koncie liczne przedsięwzięcia, wśród których wymienić można między innymi: konferencję „Oblicza współczesnej kosmetologii”, wykład "Najnowsze technologie w branży beauty. Jak wybrać odpowiedni sprzęt do gabinetu?", czy sympozjum „Pacjent onkologiczny w gabinecie kosmetologa”.

 

KLUB UCZELNIANY AZS

Rozwijaniu sportowych pasji służą liczne sekcje. W gronie dyscyplin, którym mogą oddawać się studenci znajdują się między innymi: koszykówka, lekkoatletyka, narciarstwo, piłka nożna, piłka ręczna, pływanie, siatkówka, tenis ziemny, tenis stołowy, czy sztuki walki.

Oprócz tego AZS realizuje zajęcia fakultatywne, skierowane do studentów takich kierunków jak: Kosmetologia, Położnictwo, Pielęgniarstwo i Kierunek Lekarski, a ich celem jest pogłębianie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o kulturze fizycznej. Zajęcia fakultatywne to zajęcia do wyboru. Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach między innymi z zakresu nowoczesnych form aktywności ruchowej, ćwiczeń kształtujących wydolność układu krążenia, czy ćwiczeń wzmacniających wszystkie partie mięśniowe.

W jaki sposób dołączyć do Klubu Uczelnianego AZS? To bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę internetową, wypełnić deklarację członkowską, dołożyć fotografię i wydrukować.

 

CHÓR COLLEGIUM MEDICUM

Historia Chóru Collegium Medicum sięga 1985 roku. Obecnie, zespół liczy około 40 studentów i uczestniczy nie tylko w życiu uczelni, ale także aktywnie koncertuje na terenie całego kraju i poza jego granicami. Podróżując po świecie, Chór CM bierze udział w wielu konkursach i festiwalach, w których wielokrotnie zdobywa wysokie nagrody. Zespół występował między innymi w Hiszpanii, Grecji, Szwajcarii, Argentynie czy Wielkiej Brytanii, prezentując bogaty program artystyczny, na który składają się utwory muzyki chóralnej a cappella oraz dzieła wokalno- instrumentalne.

 

KOŁO FILMOWE „CAMERA ANTERIOR”

Koło Filmowe „Camera Anterior” tworzą pasjonaci kina, którym nie wystarcza oglądanie filmów w samotności, czy w niewielkiej grupie kolegów. Pragną dzielić się tą pasją z innymi, organizując pokazy, prelekcje, czy dyskusje. Każdy zainteresowany działalnością koła może śledzić jego wydarzenia poprzez profil w mediach społecznościowych.

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Komentarze (0)