O uczelni

O uczelni

O uczelni – Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku

Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku to miejsce, w którym nowoczesność łączy się z tradycją i bogatą historią. Uczelnia powstała w 2004 roku i kontynuuje idee pierwszego gdańskiego gimnazjum akademickiego o nazwie Gymnasium Dantiscanum, później Gymnasium Academicum sive Illustre, które znane było w XVII i XVIII wieku także jako Ateneum Gdańskie. Misją uczelni jest przede wszystkim racjonalne dążenie do prawdy poprzez innowacyjne badania naukowe, podążanie za najlepszymi wzorcami nauki światowej oraz nowoczesne kształcenie służące rozwojowi cywilizacyjnemu i społecznemu.

 

STUDIA

Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku prowadzi kształcenie w ramach studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Ponadto, oferuje studia podyplomowe oraz liczne kursy i szkolenia. W katalogu dydaktycznym odnaleźć można najpopularniejsze dyscypliny z wielu obszarów. Są to między innymi: Pedagogika, Zarządzanie, Psychologia, czy Filologia. Atutem realizowanych kierunków są liczne specjalności, dzięki którym studenci otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań, a także zdobywania wiedzy i umiejętności stanowiących przygotowanie do wykonywania konkretnych zawodów.

Poszerzaniu horyzontów, rozwijaniu pasji oraz nabywaniu kwalifikacji służą nie tylko zajęcia, lecz także uczestnictwo w życiu studenckim i działalność w różnych komórkach uczelni. Ateneum prowadzi własną rozgłośnię radiową, telewizję internetową - #PoZajęciach, a także powstały w 2006 roku chór. Ponadto, w gdańskiej uczelni funkcjonuje wiele kół naukowych: TransEuropa, Bezpieczne Państwo, Pryzmat Studencki, czy Infobroker Systemowy, a także Klub Uczelniany AZS, mający na celu integrowanie społeczności akademickiej oraz tworzenie życia sportowego.

 

WYKŁADOWCY

Cechą charakterystyczną Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku są innowacyjne programy kształcenia, dostosowane do potrzeb i wymogów współczesnego rynku pracy. Nad ich realizacją czuwa grono wykładowców, złożone z doświadczonych praktyków i ekspertów w swoich dziedzinach.

 

INFRASTRUKTURA

Główna siedziba Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku mieści się w zabytkowym, XIX wiecznym budynku przy ulicy 3 maja 25A. Atutem położenia jest bliskie sąsiedztwo dworca PKP i PKS. Zajęcia odbywają się także w tzw. Zieleniaku, który oddalony jest od głównego budynku o 150 metrów. Sercem Ateneum jest biblioteka, gromadząca zbiory na różnych nośnikach, których tematyka obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z dziennikarstwem, językami obcymi, socjologią, psychologią, europeistyką oraz pedagogiką i naukami o rodzinie.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Komentarze (0)