Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

09.02.2022

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach 2022

Bogata wiedza na temat różnorodnych sztuk plastycznych oraz umiejętności praktyczne z nimi związane dają wiele możliwości w czasach, w których obraz jest dominującym przekaźnikiem informacji i emocji. Dzięki tym zdolnościom można pracować w mediach, instytucjach kultury, jak również realizować samodzielną działalność twórczą. Od czego należy zacząć artystyczną drogę? Oczywiście, od studiów. Od studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, który prowadzony jest przez Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach.

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w UPH SIEDLCE
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach umożliwia pozyskanie wiedzy oraz nabycie umiejętności twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz aktywnego animatora kultury współczesnej. Studenci przygotowują się do realizacji i upowszechniania różnorodnych postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych edukacyjnych i użytkowych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach charakteryzują się bogatym programem nauczania, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • antropologia kulturowa,
 • estetyka,
 • gramatyka wizualna,
 • podstawy malarstwa,
 • podstawy grafiki,
 • struktury wizualne,
 • historia sztuki,
 • rysunek studyjny,
 • rzeźba,
 • elementy typografii

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie analizy struktury i jakości formalnej dzieła sztuki, wykorzystywania współczesnych metod przekazu audiowizualnego, stosowania klasycznych i niekonwencjonalnych technik rysunkowych, kształtowania relacji między wyrażanymi treściami a użytymi środkami formalnymi w malarstwie i grafice, kreowania struktur wizualnych, wykonywania projektów graficznych.

 

Praca po studiach

Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach kultury i sztuki, galeriach, muzeach, firmach wydawniczych, agencjach reklamowych i promocyjnych.

 

Opinie

Podjęcie decyzji odnośnie studiów bywa niełatwe, a kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Planując studia na omawianym przez nas kierunku, warto wiedzieć jakie ma Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach opinie? Kamila, studentka Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych mówi:

„Cieszę się, że nie musiałam wyjeżdżać z rodzinnego miasta, aby realizować swoje plany. W Siedlcach znalazłam uczelnię, która odpowiada moim potrzebom i zainteresowaniom. Naprawdę, nie trzeba daleko szukać. Wystarczy wybrać UPH.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych na UPH:

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • analizy dzieł sztuki jako tekstów kultury,
 • kreowania struktur wizualnych,
 • antropologii kulturowej, estetyki i socjologii kultury,
 • upowszechniania, animacji i promocji kultury wizualnej,
 • tworzenia kompozycji rzeźbiarskich w różnych technikach,
 • tworzenia kompozycji plastycznych oraz prostych i złożonych struktur wizualnych,
 • wykonywania projektów graficznych,
 • fotografii i multimediów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych:

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach kultury i sztuki,
 • galeriach,
 • muzeach,
 • firmach wydawniczych,
 • agencjach reklamowych i promocyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Komentarze (0)