O uczelni

O uczelni

O uczelni – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "APEIRON" w Krakowie

Apeiron Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie swoje początki bierze w 1994 roku, kiedy to działalność rozpoczęło Centrum „Orion”, a niedługo później Policealne Studium Detektywów i Pracowników Ochrony „Bodyguard”. Dzisiaj, WSBPiI Apeiron jest szkołą wyższą, która kształci nie tylko w Krakowie, ale również w dwóch filiach: w Katowicach i we Wrocławiu.

Misją uczelni jest przede wszystkim kształcenie służące szeroko pojmowanemu porządkowi i bezpieczeństwu zarówno w wymiarze społecznym, jak i w szeroko rozumianym wymiarze indywidualnym. Realizacja tej misji opiera się na merytorycznym oraz praktycznym przygotowaniu studentów do podjęcia pracy w zakresie służby społeczeństwu, czyli między innymi w administracji publicznej zarówno na poziomie centralnym, jak i samorządowym, czy też pracy w roli kadry kierowniczej służb mundurowych, bądź pracowników administracyjnych odpowiadających za bezpieczeństwo.

 

STUDIA

Apeiron Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego oferuje kształcenie w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych.

Swoją uwagę uczelnia skupia na zagadnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego, a zatem w toku studiów studenci zaznajamiają się z organizacją i praktycznym działaniem służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli, ochronę ludności w sytuacjach kryzysowych oraz administrowaniem w obrębie komercyjnych systemów ochrony osób i mienia kreowanych przez prywatne podmioty gospodarcze.

 

WYKŁADOWCY

Wykładowcy Apeiron Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego to grono doświadczonych profesjonalistów, przygotowujących studentów pod kątem merytorycznym i praktycznym do podjęcia pracy w zakresie służby społeczeństwu.

 

INFRASTRUKTURA

Siedziba Apeiron Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie mieści się przy ulicy Krupniczej 3. Ale studenci otrzymują również możliwość kształcenia poza murami uczelni. Wszystko za sprawą aktywnej współpracy międzynarodowej.

Do grona uczelni partnerskich należą: Narodowy Uniwersytet Wojskowy w Weliko Tyrnowo, Uniwersytet Obrony w Brnie, Uniwersytet Michała Römera w Wilnie, Akademia Sił Lądowych w Sibiu, Akademia Sił Zbrojnych w Liptowskim Mikulaszu.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie

Komentarze (0)