Studia podyplomowe – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron Filia w Katowicach

Studia podyplomowe – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron Filia w Katowicach

Studia podyplomowe to szansa na pogłębienie zdobytej wcześniej wiedzy, jak również okazja do poznania zupełnie nowych zagadnień i poszerzenia zakresu wiadomości. To duży krok do przodu, nierzadko rozpoczęcie nowego etapu, a także podstawa do wprowadzenia zmian w przestrzeni zawodowej. Dodatkowa wiedza, nowe umiejętności to olbrzymi atut, zwłaszcza dzisiaj, kiedy rynek pracy bywa zmienny i dynamiczny.

Studia podyplomowe w katowickiej filii Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron to obszar, w którym funkcjonują dwa zagadnienia: bezpieczeństwo i zarządzanie. Zainteresowani nauką mogą wybrać spośród dwóch propozycji, a są to: Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe.

Zarządzanie zasobami ludzkimi pozwala nabyć umiejętności niezbędnych do wykonywania obowiązków specjalisty do spraw zarządzania zasobami ludzkimi. Słuchacze kształtują umiejętności diagnozowania, analizowania i rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, a także umiejętności projektowania zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi.

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe to propozycja, która odwołuje się do takich dyscyplin jak: nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności, nauki o polityce, nauki o administracji, prawo. Słuchacze zdobywają wiedzę w zakresie zadań i zasad funkcjonowania organów państwa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w warunkach kryzysu, zadań administracji publicznej oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych, jak również realnych i potencjalnych zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych bezpieczeństwa w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach

Komentarze (0)