Warszawska uczelnia medyczna

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka – O uczelni

Warszawska Uczelnia Medyczna jest kontynuatorką najstarszej niepublicznej uczelni w Polsce i Europie Środkowej, której założycielem i fundatorem był Tadeusz Koźluk. Misją WUMEDu jest przede wszystkim kształcenie profesjonalnej kadry medycznej, informatyków, a także specjalistów z zakresu administracji ochrony zdrowia, a wszystko to w oparciu o nowoczesne programy nauczania, dostosowane do potrzeb i wymagań współczesnego rynku.

Uczelnia realizuje kształcenie kładąc nacisk nie tylko na pozyskanie szerokiej wiedzy teoretycznej, lecz również na zdobycie licznych umiejętności i kwalifikacji. Współpracuje z wieloma renomowanymi placówkami ochrony zdrowia, w których studenci odbywają praktyki zawodowe i przygotowują się do wejścia na rynek pracy.

Ponadto, Warszawska Uczelnia Medyczna prowadzi własne wydawnictwo, którego celem jest prezentacja osiągnięć badawczych we wszystkich dziedzinach i specjalnościach realizowanych w programie przez zespoły badawcze, studenckie koła naukowe oraz kadrę naukowo- dydaktyczną.

 

STUDIA

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka prowadzi kształcenie na studiach licencjackich i magisterskich na kierunkach: Pielęgniarstwo, Kosmetologia, Dietetyka, jednolitych studiach magisterskich na kierunku Fizjoterapia, studiach inżynierskich na kierunku Informatyka oraz studiach licencjackich na kierunku Administracja. Ponadto, realizuje kształcenie w ramach studiów podyplomowych.

WUMED oferuje również liczny kursy i szkolenia. Między innymi z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, rozliczania funduszy unijnych, czy suplementów diety, nutrikosmetyków i kosmetyków ekologicznych.

 

WYKŁADOWCY

Nad realizacją innowacyjnych programów kształcenia czuwa grono wykładowców, złożone z wielu uznanych nazwisk i osób zasłużonych dla rodzimej nauki.

Wykładowcy Warszawskiej Uczelni Medycznej to nie tylko doświadczeni praktycy i specjaliści w swoich dziedzinach. To także osoby, które dbają o przyjazną atmosferę na uczelni, o wymianę zdań i opinii, prowadzenie dialogu, opartego na wzajemnym szacunku i sympatii.

 

INFRASTRUKTURA

Siedziba Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka mieści się przy ulicy Bobrowieckiej 9. W kampusie znajduje się ponad pięćdziesiąt sal wykładowych, nowocześnie wyposażone laboratoria komputerowe, centrum kongresowe, czy sala sportowa.

Ponadto, do dyspozycji studentów przeznaczona jest biblioteka naukowa, posiadająca zbiory liczące ponad 30 tysięcy woluminów, 140 tytułów krajowych i zagranicznych czasopism naukowych, ponad 5 tysięcy prac magisterskich i licencjackich oraz ponad 1100 pozycji zbiorów specjalnych.

Istotnym elementem uczelni jest także biuro karier, wspierające rozwój zawodowy studentów.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Komentarze (0)