pwsz leszno rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie

14 czerwca rozpocznie się nabór na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Co należy zrobić, aby dostać się na upragnione studia?

 

Rekrutacja? Prosta sprawa!

Rekrutacja na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie podzielona jest na trzy etapy, z tym że tylko dwa wymagają od kandydatów podjęcia konkretnych kroków.

Pierwszy i drugi polega między innymi na wskazaniu wybranego kierunku kształcenia i wypełnieniu odpowiednich formularzy, natomiast trzeci oznacza ogłoszenie wyników przez komisję rekrutacyjną. Czy proces rekrutacyjny jest skomplikowany? Nic z tych rzeczy. Aby zapisać się na studia wystarczy dostęp do Internetu.

Każdy kandydat, niezależnie od tego czy ubiega się o przyjęcie na studia stacjonarne czy niestacjonarne, zobligowany jest do rejestracji na stronie internetowej - pwsz.edu.pl – oraz wypełnienia formularza. W formularzu tym wprowadzamy wszystkie istotne dane oraz, co najważniejsze, wybieramy kierunek kształcenia. Następnie pozostaje wnieść opłatę rekrutacyjną i czekać na informację dotyczącą kolejnych kroków.

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne

Hasło: „wymagane dokumenty” pojawia się w każdym postępowaniu kwalifikacyjnym na studia. Co ono oznacza? Przede wszystkim, oznacza dobre wieści, ponieważ informację o możliwości składania dokumentów otrzymują tylko te osoby, które pomyślnie przeszły kwalifikację.

Nie oznacza to jednak, że składanie dokumentów można sobie odpuścić albo spóźnić się z ich złożeniem. Terminów należy przestrzegać – w przeciwnym razie możemy znaleźć się na rekrutacyjnym oucie.

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne - studia I stopnia

 • podanie o przyjęcie na studia, generowany automatycznie na rekrutacyjnej stronie internetowej
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • świadectwo maturalne,
 • zaświadczenie (jeśli ukończyliśmy zagraniczną szkołę, bądź zdaliśmy maturę międzynarodową),
 • aktualna fotografia,
 • dokumenty poświadczające udział w konkursach lub olimpiadach,
 • zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy (dotyczy kandydatów na kierunku: Elektrotechnika, Pielęgniarstwo, Wychowanie fizyczne, Budownictwo, Mechanika i budowa maszyn, Fizjoterapia, Mechatronika).

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne - studia II stopnia

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia bądź jednolitych magisterskich,
 • zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy (dotyczy kierunku Wychowanie fizyczne),
 • aktualna fotografia,
 • deklaracja o realizacji zajęć uzupełniających efekty kształcenia wynikających z kontynuowania studiów drugiego stopnia na kierunku innym niż ukończone studia,
 • suplement do dyplomu lub wypis z indeksu.

 

Jak widać proces kwalifikacyjny na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie nie należy do skomplikowanych i każdy kandydat poradzi sobie z każdym jego etapem. Należy pamiętać jedynie o dokładnym wprowadzaniu danych i dotrzymywaniu wyznaczonych terminów. Przypomnijmy zatem, że rekrutacja rozpoczyna się 14 czerwca!

Więcej szczegółów na stronie internetowej uczelni.

https://rekrutacja.pwsz.edu.pl/pl/

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Komentarze (0)