Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi - rekrutacja na studia 2024/2025

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi - rekrutacja na studia 2024/2025

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 6 maja 2024 r. do 30 września 2024 r.

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na 9 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (8 kierunków) i drugiego (8 kierunki) stopnia oraz jednolitych magisterskich (8 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na WSBiNoZ mogą aplikować na 7 kierunków studiów stacjonarnych i 9 kierunków niestacjonarnych, w tym 8 kierunków studiów w formie online.

 

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • bezpieczeństwo wewnętrzne - studia online
 • dietetyka
 • dietetyka - studia online
 • kosmetologia
 • kosmetologia - studia online
 • kryminologia
 • kryminologia - studia online
 • pedagogika
 • pedagogika - studia online
 • prawo
 • prawo - studia online
 • prawo dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie
 • prawo dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie - studia online
 • psychologia
 • psychologia - studia online
 • psychologia dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie
 • psychologia dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie - studia online

Dowiedz się więcej: www.wsbinoz.edu.pl

 

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi rozpoczęła działalność w 2006 roku. Od tego czasu stała się uczelnią, która przyciąga kandydatów na studia nie tylko z regionu łódzkiego.

Atutem uczelni jest prowadzenie kształcenia w oparciu o autorskie, nowoczesne programy nauczania, dostosowane do potrzeb współczesnego rynku pracy. Dzięki temu studenci otrzymują gwarancję, że zdobywana przez nich wiedza posiada praktyczny wymiar. WSBiNoZ to także nowoczesna infrastruktura, powstała w pofabrycznym budynku z czasów XIX wieku.

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, a także studiach podyplomowych. Ponadto, oferuje liczne kursy i szkolenia, między innymi z zakresu diabetologii, podologii, czy dietetyki. Oprócz nauczania w standardowej formie, uczelnia proponuje kształcenie w trybie online, za pośrednictwem specjalnej platformy e-learningowej.

Już sama nazwa uczelni może podpowiedzieć jakie dyscypliny znajdują się w katalogu dydaktycznym. Są to: Dietetyka, Kosmetologia, Pedagogika, Kryminologia, Psychologia i Prawo. Kierunki dzielone są na liczne ścieżki kształcenia.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 06.05.2024 do 30.09.2024 od 06.05.2024 do 30.09.2024
Studia II stopnia od 06.05.2024 do 30.09.2024 od 06.05.2024 do 30.09.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 06.05.2024 do 30.09.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 06.05.2024 do 30.09.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 06.05.2024 do 30.09.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 06.05.2024 do 30.09.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi - studia 2024

Studia podyplomowe - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi : znaleziono 70

Grupa kierunku
Studia podyplomowe

Bezpieczeństwo i higiena pracy Opis kierunku

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Opis kierunku

Biologia
WSBiNoZ - Filia w Rybniku

Opis kierunku

Biologia dla nauczycieli Opis kierunku

Chemia dla nauczycieli Opis kierunku

Coaching Opis kierunku

Coaching dietetyczny Opis kierunku

Cyberbezpieczeństwo w praktyce Opis kierunku

Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna z arterapią Opis kierunku

Dietetyka z elementami obesitologii Opis kierunku

Doradztwo zawodowe Opis kierunku

Edukacja dla bezpieczeństwa Opis kierunku

Edukacja dla bezpieczeństwa
WSBiNoZ - Filia w Rybniku

Opis kierunku

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagigika) Opis kierunku

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) Opis kierunku

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) Opis kierunku

Edukacja włączająca Opis kierunku

Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami spektrum autyzmu Opis kierunku

Etyka i filozofia dla nauczycieli Opis kierunku

Fizyka dla nauczycieli Opis kierunku

Geografia dla nauczycieli Opis kierunku

Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna
WSBiNoZ - Filia w Rybniku

Opis kierunku

Historia dla nauczycieli Opis kierunku

Historia i teraźniejszość Opis kierunku

Integracja sensoryczna Opis kierunku

Kosmetologia medyczna w praktyce Opis kierunku

Kryminologia Opis kierunku

Logopedia Opis kierunku

Logopedia
WSBiNoZ - Filia w Rybniku

Opis kierunku

Masaż medyczny Opis kierunku

Matematyka dla nauczycieli Opis kierunku

Mediacje - uniwersalne narzędzie rozwiązywania konfliktów Opis kierunku

Menadżer ośrodków spa i wellness Opis kierunku

Nauczanie fizyki w szkole
WSBiNoZ - Filia w Rybniku

Opis kierunku

Nauczanie geografii w szkole
WSBiNoZ - Filia w Rybniku

Opis kierunku

Nauczanie historii w szkole
WSBiNoZ - Filia w Rybniku

Opis kierunku

Nauczanie informatyki w szkole Opis kierunku

Nauczanie informatyki w szkole
WSBiNoZ - Filia w Rybniku

Opis kierunku

Nauczanie języka polskiego jako obcego - glottodydaktyka Opis kierunku

Nauczanie matematyki w szkole
WSBiNoZ - Filia w Rybniku

Opis kierunku

Nauczanie muzyki w szkole
WSBiNoZ - Filia w Rybniku

Opis kierunku

Nauczanie plastyki w szkole
WSBiNoZ - Filia w Rybniku

Opis kierunku

Nauczanie przyrody w szkole Opis kierunku

Nauczanie przyrody w szkole
WSBiNoZ - Filia w Rybniku

Opis kierunku

Nauczanie techniki w szkole Opis kierunku

Nauczanie techniki w szkole
WSBiNoZ - Filia w Rybniku

Opis kierunku

Neuropsychologia Opis kierunku

Oligofrenopedagogika
WSBiNoZ - Filia w Rybniku

Opis kierunku

Pedagogika lecznicza i terapeutyczna Opis kierunku

Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza Opis kierunku

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień Opis kierunku

Plastyka dla nauczycieli Opis kierunku

Podologia Opis kierunku

Przedsiębiorczość dla nauczycieli Opis kierunku

Przygotowanie pedagogiczne Opis kierunku

Psychologia dzieci i młodzieży z elementami diagnozy neuropsychologicznej Opis kierunku

Psychologia sportu Opis kierunku

Psychologia sprzedaży i marketingu Opis kierunku

Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Opis kierunku

Socjoterapia Opis kierunku

Trychologia Opis kierunku

Wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem lub/i zespołem aspergera
WSBiNoZ - Filia w Rybniku

Opis kierunku

Wczesne nauczanie języka angielskiego Opis kierunku

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Opis kierunku

Wiedza o społeczeństwie Opis kierunku

Wiedza o społeczeństwie
WSBiNoZ - Filia w Rybniku

Opis kierunku

Wychowanie do życia w rodzinie Opis kierunku

Wychowanie do życia w rodzinie
WSBiNoZ - Filia w Rybniku

Opis kierunku

Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną
WSBiNoZ - Filia w Rybniku

Opis kierunku

Zarządzanie oświatą Opis kierunku

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Komentarze (0)