Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie - rekrutacja na studia 2022/2023

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie - rekrutacja na studia 2022/2023

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2022/2023 w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie odbędzie się w terminie głównym od 5 maja 2022 do 15 lipca 2022 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2022 r. Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.asp.waw.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 5 maja do 15 lipca 2022 

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2022

Składanie dokumentów - I tura

lipiec 2022

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

od 1 września do 23 września 2022

Ogłoszenie wyników - II tura

wrzesień 2022

Składanie dokumentów - II tura

wrzesień 2022

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.asp.waw.pl

 

Zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie znajdziesz tutaj.

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

uczelnie i studia w Warszawie

 

Akademia Sztuk Pięknyc w Warszawie kierunki - rekrutacja 2022/2023

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na 9 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (5 kierunków) i drugiego (6 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (5 kierunków). Osoby zainteresowane podjęciem nauki na ASP mogą aplikować na 9 kierunków studiów stacjonarnych oraz 3 kierunki studiów niestacjonarnych.

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

  • architektura wnętrz
  • badania artystyczne
  • grafika
  • konserwacja i restauracja dzieł sztuki
  • malarstwo
  • rzeźba
  • scenografia
  • sztuka mediów
  • wzornictwo

Dowiedz się więcej: rekrutacja.asp.waw.pl

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie jest najstarszą uczelnią artystyczną w kraju. Od początku funkcjonowania stawia sobie za cel kształcenie i wychowywanie studentów, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych, promowanie kadr naukowych i artystycznych, jak również upowszechnianie osiągnięć nauki, techniki oraz kultury narodowej.

Wszystkie swoje zadania uczelnia realizuje między innymi poprzez przygotowywanie młodych adeptów sztuki do samodzielnego i kreatywnego zaangażowania w tworzenie współczesnej sztuki, rozwijanie poszukiwań artystycznych, czy też uczestnictwo w procesie kształtowania wartości kultury narodowej.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie składa się z dziewięciu wydziałów. Są to: Wydział Malarstwa, Wydział Rzeźby, Wydział Grafiki, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Wydział Architektury Wnętrz, Wydział Wzornictwa, Wydział Sztuki Mediów, Wydział Scenografii, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną.

Uczelnia oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, jak również w ramach szkoły doktorskiej, mającej na celu przygotowywanie doktorantów do pracy o charakterze badawczym, artystycznym i dydaktycznym. Oprócz tego, przekazywaniu wiedzy służą: Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki, Studium Języków Obcych oraz Studium Pedagogiczne.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie kształci studentów w takich dyscyplinach jak: Architektura wnętrz, Grafika, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, Malarstwo, Rzeźba, Scenografia, Sztuka mediów, Wzornictwo, Zarządzanie kulturą wizualną. Studenci pozyskują wiedzę i rozwijają umiejętności na różne sposoby, między innymi poprzez ćwiczenia studyjne, zajęcia warsztatowe, ćwiczenia kreacyjne i kreatywne, projekty indywidualne, czy projekty zbiorowe. Ponadto, otrzymują możliwość uczestnictwa w najpopularniejszym programie mobilności studentów – Erasmus+.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 05.05.2022 do 10.06.2022
Studia II stopnia

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 05.05.2022 do 10.06.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie - studia 2022

Kierunki studiów - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie: znaleziono 9

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Architektura wnętrz
Wydział Architektury Wnętrz

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Badania artystyczne
Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Grafika
Wydział Grafiki

I stopnia, II stopnia, jednolite

niestacjonarne, stacjonarne

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki
Wydział Konserwacji i Restauracja Dzieł Sztuki

jednolite

stacjonarne

Malarstwo
Wydział Malarstwa

jednolite

stacjonarne

Rzeźba
Wydział Rzeźby

jednolite

stacjonarne

Scenografia
Wydział Scenografii

II stopnia, jednolite

stacjonarne

Sztuka mediów
Wydział Sztuki Mediów

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Wzornictwo
Wydział Wzornictwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Komentarze (0)