Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stososwanych w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na 9 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (8 kierunków) i drugiego (7 kierunków) stopnia oraz jednolite magisterskie (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na WPSW mogą aplikować na 9 kierunków studiów stacjonarnych oraz 9 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

  • administracja
  • bezpieczeństwo wewnętrzne
  • filologia angielska
  • filologia hiszpańska
  • filologia niemiecka
  • filologia rosyjska
  • finanse i rachunkowość
  • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • zarządzanie

Dowiedz się więcej: wszechnicapolska.edu.pl

 

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie jest uczelnią o szerokim profilu kształcenia, która stawia sobie za cel dostosowanie zakresu nauki do potrzeb i oczekiwań studentów, wymagań współczesnego rynku pracy, a także najwyższych standardów etycznych życia publicznego i gospodarczego.

Misją uczelni jest nie tylko kształcenie, ale także wychowywanie młodych ludzi ze świadomością obywatelską, gotowych do podejmowania różnego rodzaju wyzwań.

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia i drugiego stopnia, jak również na studiach podyplomowych. Pierwszy i drugi stopień to studia licencjackie i magisterskie z obszarów bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, integracji europejskiej, procesami gospodarczymi i społecznymi – szczególnie w zakresie profilaktyki, resocjalizacji, pomocy społecznej.

Oferta edukacyjna Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie obejmuje kierunki związane z procesami gospodarczymi, funkcjonowaniem administracji publicznej, naukami społecznymi. Znaczną część katalogu dydaktycznego zajmują kierunki filologiczne, między innymi Filologia angielska, Filologia francuska, Filologia niderlandzka, czy Filologia szwedzka.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2024 do 30.09.2024 od 01.06.2024 do 30.09.2024
Studia II stopnia od 01.06.2024 do 30.09.2024 od 01.06.2024 do 30.09.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2024 do 30.09.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2024 do 30.09.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2024 do 30.09.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2024 do 30.09.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie - studia 2024

Kierunki studiów - Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie: znaleziono 9

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia angielska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia hiszpańska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia niemiecka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia rosyjska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i rachunkowość

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Komentarze (0)