Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 6 maja 2024 r. do 30 września 2024 r.

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 20 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (11 kierunków) i drugiego stopnia (16 kierunków) oraz jednolitych magisterskich (2 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie mogą aplikować na 16 kierunków studiów stacjonarnych, 14 kierunków studiów niestacjonarnych oraz 6 kierunków studiów online.

 

Nowy kierunek studiów 2024/2025 w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Oferta dydaktyczna Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie powiększyła się o 1 nowy kierunek studiów. Na kandydatów czeka: prawo sztucznej inteligencji.

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • bachelor in management
 • bachelor in management and artificial intelligence
 • ekonomia
 • financial management
 • finanse i rachunkowość
 • master in big data science
 • master in big data science - studia online
 • master in finance and accounting
 • master in management
 • master in management - studia online
 • podatki i doradztwo podatkowe
 • prawo
 • prawo i finanse
 • prawo i zarządzanie w biznesie
 • prawo sztucznej inteligencji
 • prawo w zarządzaniu biznesem
 • zarządzanie
 • zarządzanie - studia online
 • zarządzanie i psychologia biznesu
 • zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach
 • zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw
 • zarządzanie w wirtualnym środowisku

Dowiedz się więcej: www.kozminski.edu.pl

 

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

 

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie powstała w 1993 roku i należy do grona najstarszych niepublicznych uczelni w kraju. Jest uczelnią o szerokim profilu biznesowym, a także międzynarodowym charakterze, o czym świadczy liczba zagranicznych studentów z 75 krajów.

Uczelnia wyróżnia się innowacyjnym podejściem do tematu kształcenia. W trakcie zajęć wykorzystywane są nowoczesne technologie, takie jak Virtual Reality na kierunkach Prawo i Zarządzanie, a w ramach nauki na kierunku Finanse i rachunkowość studenci korzystają z laboratorium finansowego opartego o technologie Bloomberga.

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, a także studiach podyplomowych, studiach MBA, czy w ramach szkoły doktorskiej.

Opracowywane programy nauczania konsultowane są z pracodawcami, którzy często zostają ich współtwórcami i włączają się w prowadzenie wybranych zajęć. Dzięki temu studenci otrzymują wiedzę praktyczną, dostosowaną do potrzeb i wymagań współczesnego rynku.

Z racji międzynarodowego charakteru studenci Akademii otrzymują możliwość uczestnictwa w popularnych programach wymiany, ale również możliwość pozyskania podwójnego dyplomu, na fundamencie współpracy z wieloma zagranicznymi uczelniami.

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie kształci studentów w czterech obszarach: Ekonomii i finansów, Zarządzania i marketingu, Prawa i administracji, Psychologii i socjologii. Prowadzone kierunki realizowane są zarówno w języku polskim oraz języku angielskim, a także w połączeniu dziedzin, czego przykładem są dwukierunkowe studia Prawo i finanse.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 06.05.2024 do 30.09.2024 od 06.05.2024 do 30.09.2024
Studia II stopnia od 06.05.2024 do 30.09.2024 od 06.05.2024 do 30.09.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 06.05.2024 do 30.09.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 06.05.2024 do 30.09.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 06.05.2024 do 30.09.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 06.05.2024 do 30.09.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie - studia 2024

Studia podyplomowe - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie: znaleziono 101

Grupa kierunku
Studia podyplomowe

Acca professional Opis kierunku

Akademia kompetencji menedżera Opis kierunku

Akademia medycyny estetycznej i biznesu Opis kierunku

Akademia przywództwa kobiet lidershe Opis kierunku

Akademia rekrutera Opis kierunku

Analityk compliance i aml Opis kierunku

Analityk finansowy rynków i papierów wartościowych Opis kierunku

Analityk finansowy ryzyka kredytowego Opis kierunku

Artyści asp w krakowie: elementy inwestowania i zarządzania na rynku sztuki Opis kierunku

Audyt wewnętrzny Opis kierunku

Automatyzacja procesów biznesowych Opis kierunku

Biznes.ai: zarządzanie projektami sztucznej inteligencji Opis kierunku

Biznesowe i prawne aspekty restrukturyzacji i upadłości Opis kierunku

Business studies in english Opis kierunku

Chief data officer – zarządzanie danymi w organizacji Opis kierunku

Coaching profesjonalny - metody i praktyka Opis kierunku

Controlling personalny Opis kierunku

Crs. cele zrównoważonego rozwoju w strategii firmy Opis kierunku

Data science i big data w zarządzaniu Opis kierunku

Dyrektor finansowy Opis kierunku

Executive mba Opis kierunku

Executive mba - w języku angielskim Opis kierunku

Finance for non-financial leaders Opis kierunku

Finanse osobiste Opis kierunku

Fintech a nowe trendy w sektorze finansowym Opis kierunku

Frontend development z react Opis kierunku

Gft & google cloud  - rozwiązania chmurowe w praktyce Opis kierunku

Handel elektroniczny Opis kierunku

Horeca menedżer Opis kierunku

Hr business partner Opis kierunku

Inspektor ochrony danych w sektorze zdrowia Opis kierunku

Kadry i płace w prawie i praktyce Opis kierunku

Kontroler finansowy Opis kierunku

Koźmiński mba dla inżynierów i przedsiębiorców Opis kierunku

Koźmiński mba dla kadry medycznej Opis kierunku

Koźmiński mba finanse Opis kierunku

Koźmiński mba hr Opis kierunku

Koźmiński mba it Opis kierunku

Koźmiński mba logistyka i łańcuchy dostaw Opis kierunku

Lider innowacji Opis kierunku

Llm in international commercial law Opis kierunku

Logistyka e-commerce Opis kierunku

Logistyka w zarządzaniu Opis kierunku

Marketing internetowy Opis kierunku

Mba in international management - in english Opis kierunku

Mediacje w zarządzaniu konfliktem Opis kierunku

Menedżer ds. szkoleń i rozwoju Opis kierunku

Metodologia i metody badawcze w naukach społecznych Opis kierunku

Nieruchomości komercyjne Opis kierunku

Nowoczesny menedżer administracji publicznej Opis kierunku

Ochrona danych osobowych Opis kierunku

Polityka compliance w organizacji Opis kierunku

Pozytywna organizacja - well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy Opis kierunku

Praktyczne zastosowanie sap erp Opis kierunku

Prawo farmaceutyczne dla biznesu Opis kierunku

Prawo nowoczesnych technologii Opis kierunku

Prawo podatkowe Opis kierunku

Prawo własności intelektualnej (ip) dla prawników Opis kierunku

Profesjonalna rada nadzorcza Opis kierunku

Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych Opis kierunku

Psychologia biznesu dla menedżerów Opis kierunku

Python development – analiza danych, uczenie maszynowe, projektowanie rozwiązań it Opis kierunku

Rachunkowość - akredytacja acca Opis kierunku

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa Opis kierunku

Rachunkowość i zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych Opis kierunku

Ryzyko i ubezpieczenia majątkowe Opis kierunku

Senior hr business partner Opis kierunku

Skuteczny employer branding Opis kierunku

Strategiczne zarządzanie kategorią produktową Opis kierunku

Strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedaży Opis kierunku

Transformacja cyfrowa biznesu Opis kierunku

Transition manager academy Opis kierunku

Wieloaspektowe zarządzanie wierzytelnościami Opis kierunku

Wirtschaft auf deutsch - biznesowy język niemiecki Opis kierunku

Wycena przedsiębiorstw i modelowanie finansowe Opis kierunku

Wycena przedsiębiorstw i modelowanie finansowe Opis kierunku

Zamówienia publiczne Opis kierunku

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem Opis kierunku

Zarządzanie doświadczeniem klienta - customer experience management Opis kierunku

Zarządzanie finansami dla menedżerów i przedsiębiorców Opis kierunku

Zarządzanie flotą pojazdów zeroemisyjnych Opis kierunku

Zarządzanie hotelami Opis kierunku

Zarządzanie ludźmi w firmie Opis kierunku

Zarządzanie marketingowe Opis kierunku

Zarządzanie nowymi mediami i rozrywką Opis kierunku

Zarządzanie praktyką weterynaryjną Opis kierunku

Zarządzanie projektami - z gfkm Opis kierunku

Zarządzanie projektami w badaniach klinicznych Opis kierunku

Zarządzanie projektem informatycznym Opis kierunku

Zarządzanie transportem w okresie transformacji cyfrowej Opis kierunku

Zarządzanie w małej i średniej firmie Opis kierunku

Zarządzanie w mediach Opis kierunku

Zarządzanie w sporcie - studia podpylomowe Opis kierunku

Zarządzanie własnością intelektualną Opis kierunku

Zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa w projektach Opis kierunku

Zarządzanie zakupami Opis kierunku

Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów personalnych Opis kierunku

Zarządzanie zespołami Opis kierunku

Zasady zrównoważonego rozwoju dla biznesu. transformacja klimatyczna Opis kierunku

Zrównoważone finanse i esg Opis kierunku

Zwinne przywództwo Opis kierunku

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Komentarze (0)