Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać elektronicznej rejestracji w terminie od 1 czerwca 2024 r. do lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na SGGW ogłoszone zostaną w lipcu 2024 r. 

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na sggw.edu.pl/rekrutacja

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w SGGW ubiegało się 17 624 kandydatów. Najpopularniejsze okazały się finanse i rachunkowość, gdzie o jedno miejsce ubiegało się prawie 9 osób. Do popularnych kierunków należały także: zarządzanie (ponad 8 osób na jedno miejsce), informatyka (ponad 8 osób na miejsce) oraz dietetyka (ponad 8 osób na miejsce).   

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie kierunki - rekrutacja 2024/2025

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na 50 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (41 kierunków) i drugiego (37 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (2 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na SGGW mogą aplikować na 50 kierunków studiów stacjonarnych oraz 26 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie kierunki 2024/2025

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - kierunki studiów 2024/2025

 • Architektura krajobrazu
 • Bezpieczeństwo żywności
 • Big data analytics
 • Bioinżynieria zwierząt
 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Biotechnology
 • Budownictwo
 • Dietetyka
 • Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności
 • Ekonomia
 • Engineering infrastructure
 • Finance and accounting
 • Finanse i rachunkowość
 • Food science: technology and nutrition
 • Forest information technology
 • Gastronomia i hotelarstwo
 • Gospodarka przestrzenna
 • Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
 • Horticulture
 • Informatyka
 • Informatyka i ekonometria
 • Inżynieria ekologiczna
 • Inżynieria i gospodarka wodna
 • Inżynieria systemów biotechnicznych
 • Inżynieria środowiska
 • Leśnictwo
 • Logistyka
 • Meblarstwo
 • Modern engineering in water management
 • Ochrona środowiska
 • Ogrodnictwo
 • Ogrodnictwo miejskie i arborystyka
 • Organic agriculture and food production
 • Pedagogika
 • Restoration and management of environment
 • Rolnictwo
 • Socjologia
 • Technologia biomedyczna
 • Technologia drewna
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Technologie energii odnawialnej
 • Towaroznawstwo i marketing żywności
 • Turystyka i rekreacja
 • Veterinary medicine
 • Weterynaria
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zootechnika
 • Żywienie człowieka i ocena żywności

Dowiedz się więcej: SGGW kierunki

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od czerwca do lipca 2024

Ogłoszenie wyników rekrutacji - I tura

lipiec 2024

Składanie dokumentów - I tura

lipiec 2024

Ogłoszenie liczby wolnych miejsc dostępnych w II turze rekrutacji lipiec 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

od lipca do sierpnia 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

sierpień 2024

Składanie dokumentów - II tura

sierpień 2024
Ogłoszenie liczby wolnych miejsc dostępnych w III turze rekrutacji sierpień 2024
Elektroniczna rejestracja - III tura wrzesień 2024
Ogłoszenie wyników - III tura wrzesień 2024
Składanie dokumentów - III tura wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie

 

studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja od czerwca do sierpnia 2024
Testy kompetencyjne sierpień 2024
Ogłoszenie wyników wrzesień 2024

Składanie dokumentów

wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na sggw.edu.pl/rekrutacja

 

Wymagane przedmioty kwalifikacyjne – studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie tutaj

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego znajdziesz tutaj.

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

uczelnie i studia w Warszawie

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów przez kandydatów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć m.in. informatyka (908), zarządzanie (907), finanse i rachunkowość (856), weterynaria (808), ekonomia (730), logistyka (675).

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, to największą popularnością cieszyły się takie kierunki, jak: informatyka (6,73), zarządzanie (6,05), finanse i rachunkowość (5,71), ekonomia (4,87), logistyka (4,5).

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest najstarszą rolniczą uczelnią w kraju i czwartą tego typu uczelnią w Europie. Jej historia sięga 1816 roku i związana jest z powołaniem Instytutu Agronomicznego w Marymoncie. Dzisiaj to uczelnia składająca się z trzynastu wydziałów, a także miejsce oferujące zdobywanie wiedzy nie tylko studentom.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prowadzi kształcenie na jednolitych studiach magisterskich, studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jak również studiach podyplomowych i w ramach szkoły doktorskiej.

Studenci otrzymują możliwość uczestnictwa w programach wymiany, jak również poszerzania horyzontów i rozwijania zainteresowań w kołach naukowych, a tych jest bardzo wiele; na przykład: Koło Naukowe Biotechnologów, Koło Naukowe Gastronomów i Hotelarzy, Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich, czy Koło Naukowe Ochrony Środowiska.

Ponadto, zainteresowani dalszym rozwojem mogą podjąć studia MBA w zakresie Zarządzania w Agrobiznesie. Program posiada akredytację europejskiego konsorcjum uczelni rolniczych ICA, a 15% zajęć jest prowadzonych w języku angielskim przez współpracujących wykładowców zagranicznych.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego kształci blisko 18 tysięcy studentów na ponad 40 kierunkach – w tym prowadzonych w języku angielskim - od Weterynarii i Architektury krajobrazu, przez Ekonomię i Informatykę, po Bioinżynierię zwierząt, Dietetykę i Rolnictwo.

Oferta studiów podyplomowych jest również niezwykle bogata: od Rolnictwa dla absolwentów studiów nierolniczych, przez Aranżację roślin w przestrzeni użytkowej po Nowoczesną organizację i zarządzanie w gastronomii.

 

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - studia 2024

Kierunki studiów - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: znaleziono 50

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Architektura krajobrazu
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo żywności
Wydział Technologii Żywności SGGW

I stopnia

stacjonarne

Big data analytics
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW

II stopnia

stacjonarne

Bioinżynieria zwierząt
Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologia
Wydział Biologii i Biotechnologii SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Biologii i Biotechnologii SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnology
Wydział Biologii i Biotechnologii SGGW

I stopnia

stacjonarne

Budownictwo
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dietetyka
Wydział Żywienia Człowieka SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności
Wydział Rolnictwa i Ekologii SGGW

I stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Wydział Ekonomiczny SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Engineering infrastructure
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW

II stopnia

stacjonarne

Finance and accounting
Wydział Ekonomiczny SGGW

II stopnia

stacjonarne

Finanse i rachunkowość
Wydział Ekonomiczny SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Food science: technology and nutrition
Wydział Technologii Żywności SGGW

I stopnia

stacjonarne

Forest information technology
Wydział Leśny SGGW

II stopnia

stacjonarne

Gastronomia i hotelarstwo
Wydział Żywienia Człowieka SGGW

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Leśny SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Horticulture
Wydział Ogrodniczy SGGW

II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka i ekonometria
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria ekologiczna
Wydział Rolnictwa i Ekologii SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria i gospodarka wodna
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria systemów biotechnicznych
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Leśnictwo
Wydział Leśny SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka
Wydział Ekonomiczny SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Meblarstwo
Wydział Technologii Drewna SGGW

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Modern engineering in water management
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW

II stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ogrodnictwo
Wydział Ogrodniczy SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ogrodnictwo miejskie i arborystyka
Wydział Ogrodniczy SGGW

I stopnia

stacjonarne

Organic agriculture and food production
Wydział Rolnictwa i Ekologii SGGW

I stopnia

stacjonarne

Pedagogika
Wydział Socjologii i Pedagogiki SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Restoration and management of environment
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW

II stopnia

stacjonarne

Rolnictwo
Wydział Rolnictwa i Ekologii SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Socjologia
Wydział Socjologii i Pedagogiki SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia biomedyczna
Wydział Biologii i Biotechnologii SGGW

I stopnia

stacjonarne

Technologia drewna
Wydział Technologii Drewna SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia żywności i żywienie człowieka
Wydział Technologii Żywności SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologie energii odnawialnej
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Towaroznawstwo i marketing żywności
Wydział Technologii Żywności SGGW

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Turystyka i rekreacja
Wydział Ekonomiczny SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Veterinary medicine
Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW

jednolite

stacjonarne

Weterynaria
Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW

jednolite

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Ekonomiczny SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zootechnika
Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Żywienie człowieka i ocena żywności
Wydział Żywienia Człowieka SGGW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Komentarze (0)