Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na 3 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (2 kierunki) i drugiego (1 kierunek) stopnia oraz jednolitych magisterskich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na SWWS mogą aplikować na 3 kierunki studiów stacjonarnych oraz 2 kierunki studiów niestacjonarnych.

 

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Penitencjarystyka
  • Prawo

Dowiedz się więcej: swws.edu.pl

 

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, której priorytetowym celem jest kształcenie i wychowywanie funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy innych służb oraz osób cywilnych.

Uczelnia stawia sobie za cel przekazywanie wiedzy praktycznej i teoretycznej w szerokim zakresie, zorientowanej na przygotowanie absolwentów do wykonywania konkretnie sprofilowanych ról zawodowych oraz wiedzy akademickiej korespondującej z problematyką, rozumieniem i refleksją nad zagadnieniami stanowiącymi przedmiot penitencjarystyki.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie realizuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych. W czasie trwania studiów w służbie kandydackiej studenci są skoszarowani, a uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Studenci otrzymują również uposażenie, którego wysokość uzależniona jest od posiadanego stopnia SW.

Oferta dydaktyczna Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie skierowana jest do absolwentów szkół średnich zainteresowanych zdobywaniem wiedzy związanej z prawem, obszarem bezpieczeństwa społecznego, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych oraz zagadnieniami związanym z profilaktyką społeczną oraz wstąpieniem w szeregi Służby Więziennej.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni:

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie - studia 2024

Kierunki studiów - Akademia Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie: znaleziono 3

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Penitencjarystyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo

jednolite

stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

Komentarze (0)