Penitencjarystyka studia – kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Penitencjarystyka to zbiór nauk zajmujących się zagadnieniami związanymi z problematyką pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Praktycznym wykorzystywaniem zagadnień wchodzących w skład tej dyscypliny zajmuje się Służba Więzienna, do której obowiązków należy nadzór nad osadzonymi, działalność resocjalizacyjna czy zapewnienie bezpieczeństwa w zakładach karnych.

Specjaliści z tego obszaru pełnią bardzo ważną i odpowiedzialną rolę, a ich wiedza i umiejętności są gwarancją sprawnego działania całego systemu więziennictwa. Dla osób, które chciałyby rozwijać się z tym kierunku, powstał kierunek penitencjarystyka. Idealnymi kandydatami na powyższe studia będą osoby odpowiedzialne, odważne i sprawne fizycznie. Jeżeli dodatkowo masz wszechstronne zainteresowania z obszaru nauk społecznych, prawnych czy psychologicznych, to kierunek penitencjarystyka będzie dla ciebie odpowiednim wyborem.

 

Czego nauczysz się na kierunku penitencjarystyka?

Tematyka zajęć na kierunku penitencjarystyka będzie oscylować głównie wokół nauk psychologicznych, prawnych, pedagogicznych czy socjologicznych, dzięki czemu studenci zyskają wszechstronne wykształcenie i rozwiną się na kilku polach jednocześnie. Co więcej, będziesz miał okazję zdobyć specjalistyczną wiedzę z kryminologii, co niewątpliwie zaprocentuje w twoim przyszłym życiu zawodowym.

Oprócz niezwykle istotnych zajęć teoretycznych, w programie znajdą się także warsztaty praktyczne, na których nauczysz się między innymi korzystać z broni i innych narzędzi stosowanych przez Służbę Więzienną. Studenci przez cały okres nauki będą skoszarowani, a uczelnia zapewni im wyżywienie, umundurowanie i zakwaterowanie. Dzięki tego typu rozwiązaniu będziesz mógł w pełni poświęcić się nauce i rozwijaniu swoich kompetencji zawodowych. Wszystkie zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę akademicką, która podzieli się z tobą swoją wiedzę i długoletnim doświadczeniem.

 

Jaka praca po tym kierunku?

Po ukończeniu studiów na kierunku penitencjarystyka będziesz miał gruntowną wiedzę i wykształcenie, dzięki którym bez problemu znajdziesz zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej na terenie całej Polski. Doskonale odnajdziesz się w zawodzie funkcjonariusza Służby Więziennej i innych służb mundurowych.

Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z wyspecjalizowanymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej, a także organizacjami społecznymi i edukacyjnymi. Absolwenci często decydują się na rozpoczęcie kariery międzynarodowej. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, możesz także rozważyć kontynuowanie nauki na studiach magisterskich lub podyplomowych, dzięki czemu zyskasz nowe możliwości rozwoju zawodowego.

WAŻNE TEMATY

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem kierunku penitencjarystyka będziesz musiał spełnić kilka istotnych warunków. Wszyscy kandydaci są zobowiązani do zaliczenia egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz wybranych przedmiotów dodatkowych, do których należą: geografia, historia, WOS i biologia. Co więcej, będziesz musiał przejść obowiązkową rozmowę kwalifikacyjna i szereg testów sprawnościowych. Warunkiem przyjęcia na studia jest także posiadanie obywatelstwa polskiego i uregulowanego stosunku do służby wojskowej, a także brak karalności.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PENITENCJARYSTYKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku pedagogika

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PENITENCJARYSTYKA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU PENITENCJARYSTYKA:

 • wiedza psychologiczna
 • znajomość nauk prawnych
 • znajomość prawa karnego
 • wiedza z zakresu nauk społecznych
 • umiejętność obsługi broni
 • wiedza z zakresu kryminologii
 • wiedza z zakresu resocjalizacji

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PENITENCJARYSTYKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PENITENCJARYSTYKA STUDIA I STOPNIA

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU PENITENCJARYSTYKA:

 • jednostki organizacyjne Służby Więziennej
 • funkcjonariusz więzienny
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • organizacje społeczne
 • organizacje edukacyjne

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PENITENCJARYSTYKA

Komentarze (0)