Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie będą mogli dokonać elektronicznej rejestracji w terminie od 20 kwietnia 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na ASP zostaną ogłoszone w lipcu 2024 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na asp.katowice.pl

 

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach kierunki - rekrutacja 2024/2025

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na 4 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (2 kierunki) i drugiego (2 kierunki) stopnia oraz jednolitych magisterskich (2 kierunki). Osoby zainteresowane podjęciem nauki na ASP mogą aplikować na 4 kierunki studiów stacjonarnych.

Sprawdź Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach kierunki 2024/2025

 

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

  • Grafika
  • Malarstwo
  • Projektowanie graficzne
  • Wzornictwo

Dowiedz się więcej: asp.katowice.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 20 kwietnia do czerwca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2024

Składanie dokumentów - I tura

czeka na aktualizację

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

wrzesień 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

wrzesień 2024

Składanie dokumentów - II tura

wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 20 kwietnia do czerwca 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji lipiec 2024
Składanie dokumentów czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na asp.katowice.pl

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Akademii Muzycznej w Katowicach znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Katowicach

kierunki studiów w Katowicach

uczelnie i studia w Katowicach

 

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Misją Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach jest przygotowywanie studentów do działania twórczego i zawodowego w obszarze sztuki, designu i szeroko pojętej kultury wizualnej, w oparciu o nowoczesne narzędzia i aktualną wiedzę, uwzględniając potrzeby i oczekiwania zarówno rynku, jak i społeczeństwa.

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Za realizację procesu nauczania odpowiadają dwa wydziały. Są to: Wydział Artystyczny oraz Wydział Projektowy.

Studenci uczelni otrzymują możliwość kształcenia również poza granicami kraju, dzięki popularnemu programowi Erasmus+. W jego ramach mogą wyjeżdżać w celu odbycia części studiów lub praktyki za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w pierwszym i drugim cyklu studiów oraz 24 miesięcy na jednolitych studiach magisterskich.

Oferta dydaktyczna Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach składa się z czterech kierunków. Są to: Grafika, Malarstwo – prowadzone przez Wydział Artystyczny oraz Wzornictwo i Projektowanie graficzne- realizowane przez Wydział Projektowy. Grafika i Malarstwo są kierunkami prowadzonymi w trybie stacjonarnym w ramach jednolitych studiów magisterskich. Wzornictwo realizowane jest w podziale na stopnie: studia stacjonarne pierwszego stopnia, studia stacjonarne drugiego stopnia oraz studia niestacjonarne wieczorowe pierwszego stopnia, a Projektowanie graficzne oferuje kształcenie dwustopniowe, zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej zaocznej.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach - studia 2024

Kierunki studiów - Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach: znaleziono 4

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Grafika
Wydział Artystyczny

jednolite

stacjonarne

Malarstwo
Wydział Artystyczny

jednolite

stacjonarne

Projektowanie graficzne
Wydział Projektowy

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Wzornictwo
Wydział Projektowy

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Komentarze (0)