Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

30.01.2022

Stosunki międzynarodowe – Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej 2022

Stosunki międzynarodowe to relacje i zjawiska, ale nie tylko pomiędzy państwami, ponieważ uczestnikami tych stosunków mogą być także organizacja gospodarcze, organizacje społeczne, czy polityczne. To relacje, które przekraczają granice i wcale nie muszą mieć podtekstu politycznego. Stosunki międzynarodowe to także kierunek studiów, dzięki któremu można poznać mechanizmy funkcjonowania światowej gospodarki, zasady współpracy, czy po prostu odmienne kultury. Kierunek ten odnaleźć można w ofercie dydaktycznej Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w AWSB W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Stosunki międzynarodowe w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej umożliwia pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu międzynarodowej problematyki ekonomicznej, społecznej, politycznej i prawnej wybranych regionów świata, mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej, zasad międzynarodowej dyplomacji, komunikacji i negocjacji międzynarodowych. Ponadto, studenci otrzymują wybór ścieżki specjalizacyjnej. Stosunki międzynarodowe w Akademii WSB oferują: Biznes i marketing międzynarodowy, Dyplomację i komunikację międzynarodową, Handel międzynarodowy, Projekty w biznesie międzynarodowym.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej charakteryzują się bogatym programem kształcenia. Treści podstawowe obejmują między innymi grupy przedmiotów wprowadzających do stosunków międzynarodowych w wymiarze ekonomicznym, prawnym, społecznym. Wybrane treści kierunkowe dotyczą między innymi gospodarki światowej, systemów politycznych, kultury międzynarodowej, integracji i globalizacji oraz bezpieczeństwa międzynarodowego.

Ponadto, dzięki realizowanym specjalnościom studenci zaznajamiają się między innymi z takimi zagadnieniami jak:

 • marketing międzynarodowy,
 • umowy i negocjacje międzynarodowe,
 • media i dyplomacja publiczna,
 • polityka handlu zagranicznego,
 • planowanie i organizowanie projektu międzynarodowego,
 • fundusze Unii Europejskiej i projekty europejskie,
 • prawne i finansowe aspekty projektów w biznesie międzynarodowym

 

Nabywane umiejętności

Studenci Stosunków międzynarodowych w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie analizowania i interpretowania danych statystycznych, interpretacji mapy politycznej i gospodarczej świata, posługiwania się pojęciami i terminologią z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, analizowania i porównywania systemów politycznych, komunikacji w międzynarodowym i wielokulturowym zespole projektowym, zarządzania ryzykiem w projekcie międzynarodowym, tworzenia profesjonalnego wizerunku w kontaktach dyplomatyczno- biznesowych, wystąpień publicznych.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po zakończeniu nauki? Absolwenci Stosunków międzynarodowych w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, biurach handlu zagranicznego, administracji publicznej, placówkach dyplomatycznych i konsularnych.

 

Opinie

„Dokąd na studia?” Takie oraz podobne pytania zadaje sobie niejeden kandydat. Wiele osób zastanawia się nad tym, czy pozostać w swoim rodzinnym mieście i w nim kontynuować edukację, czy też wyjechać do innego ośrodka akademickiego. Planując studiować Stosunki międzynarodowe problem rozwiązuje się sam, gdyż w Dąbrowie Górniczej można otrzymać do tego bardzo dobre warunki. A w której uczelni? W Akademii WSB. Jakie ma Akademia WSB opinie? Adam, student Stosunków międzynarodowym mówi:

„Studia w Akademii WSB to gwarancja zdobycia wysokiej jakości wykształcenia. Programy opracowywane są z przedstawicielami środowiska biznesu i różnymi instytucjami, dlatego można mieć pewność, że pozyskiwaną wiedzę wykorzysta się później, na drodze zawodowej.”

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Stosunki międzynarodowe w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • analizowania i interpretowania danych statystycznych,
 • interpretacji mapy politycznej i gospodarczej świata,
 • posługiwania się pojęciami i terminologią z zakresu prawa międzynarodowego publicznego,
 • analizowania i porównywania systemów politycznych,
 • komunikacji w międzynarodowym i wielokulturowym zespole projektowym,
 • zarządzania ryzykiem w projekcie międzynarodowym,
 • tworzenia profesjonalnego wizerunku w kontaktach dyplomatyczno- biznesowych,
 • wystąpień publicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Stosunki międzynarodowe:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • organizacjach i instytucjach międzynarodowych,
 • biurach handlu zagranicznego,
 • administracji publicznej,
 • placówkach dyplomatycznych i konsularnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Komentarze (0)