Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej - rekrutacja na studia 2024/2025

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej - rekrutacja na studia 2024/2025

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej - rekrutacja na studia 2024/2025

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na 5 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (5 kierunków) i drugiego (3 kierunki) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na WWSIS mogą aplikować na 5 kierunków studiów stacjonarnych oraz 5 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

  • Automatyka i robotyka
  • Bioinformatics
  • Bioinformatyka
  • Computer science
  • Informatyka

Dowiedz się więcej: horyzont.eu

 

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont”

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont” jest jedną z wyróżniających się uczelni Dolnego Śląska, kształcącą studentów z uwzględnieniem najnowszych potrzeb rynku pracy w kraju, a w szczególności rynku lokalnego. Największy nacisk kładziony jest na przekazywanie praktycznej, specjalistycznej wiedzy, jak również kształtowanie u studentów otwartości na świat, umiejętności przystosowania się do zmieniających się warunków ekonomicznych, a także promowanie wśród studentów interdyscyplinarności wiedzy, która pomaga zaistnieć na współczesnym rynku pracy.

Uczelnię tworzą trzy wydziały. Są to: Wydział Informatyki, Wydział Automatyki i Robotyki oraz Wydział Bioinformatyki. Realizują one kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, a także studia podyplomowe. Ponadto, Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej organizuje szereg atrakcyjnych szkoleń umożliwiających uzyskanie wartościowych, cenionych na rynku pracy certyfikatów.

Studenci Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej „Horyzont” otrzymują możliwość uczestnictwa w Erasmus+, czyli programie, którego celem jest podnoszenie jakości kształcenia poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. Studenci mogą ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów: na część studiów oraz na praktykę.

Oferta dydaktyczna Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej to kierunki: Informatyka, Automatyka i robotyka oraz Bioinformatyka. Część kierunków realizowana jest również w języku angielskim, a na ponadto w szerokim wachlarzu specjalności. Dzięki nim studenci otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań oraz umiejętności między innymi w zakresie projektowania stron internetowych, programowania logicznego w sztucznej inteligencji, sterowania procesami technologicznymi, czy analizy i przetwarzania danych biologicznych.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej - studia 2024

Kierunki studiów - Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej: znaleziono 5

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Automatyka i robotyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bioinformatics

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bioinformatyka

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Computer science

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej

Komentarze (0)