Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - rekrutacja na studia 2024/2025

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - rekrutacja na studia 2024/2025

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - rekrutacja na studia 2024/2025

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu  w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na 4 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (4 kierunki) i drugiego (2 kierunki) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na MWSLiT mogą aplikować na 4 kierunki studiów stacjonarnych oraz 4 kierunki studiów niestacjonarnych.

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

  • Budownictwo
  • Logistyka
  • Transport
  • Zarządzanie

Dowiedz się więcej: mwsl.eu

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu powstała w 2001 roku. Jej misją jest kształcenie menedżerów przygotowanych do zarządzania nowoczesnymi procesami logistycznymi, gotowych do pracy w warunkach współdziałania w zintegrowanej Europie.

Międzynarodowy charakter uczelni, relacje z partnerami o profilu logistycznym, transportowym i spedycyjnym, pozwalają realizować formułę edukacji otwartej poprzez organizowanie gościnnych wykładów specjalistów krajowych i zagranicznych, a także wizyt studyjnych w firmach. Stanowią one istotny element kształcenia, który umożliwia studentom poszerzenie wiedzy, a także skonfrontowanie swoich wyobrażeń o zawodzie z rzeczywistością.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu oferuje kształcenie na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Ponadto, prowadzi studia podyplomowe w zakresie takich zagadnień jak między innymi: logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw, zrównoważone zarządzanie inwestycjami budowlanymi, czy eksploatacja i utrzymanie infrastruktury kolejowej.

Uczelnia oferuje także podjęcie nauki w ramach studiów dualnych, czyli łączących zajęcia teoretyczne z zajęciami praktycznymi realizowanymi w ramach płatnych staży odbywających się w firmach partnerskich.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu kształci studentów w ramach czterech kierunków. Są to: Logistyka, Transport, Budownictwo, Zarządzanie. Studia dualne realizowane są w ramach Logistyki, prowadzonej na studiach inżynierskich i licencjackich oraz Transportu, prowadzonego na studiach licencjackich.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2024 do 23.09.2024 od 01.06.2024 do 23.09.2024
Studia II stopnia od 01.06.2024 do 23.09.2024 od 01.06.2024 do 23.09.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2024 do 23.09.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2024 do 23.09.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2024 do 23.09.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2024 do 23.09.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - studia 2024

Kierunki studiów - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu: znaleziono 4

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Budownictwo

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Transport

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Komentarze (0)