Gdański Uniwersytet Medyczny - rekrutacja na studia 2022/2023

Gdański Uniwersytet Medyczny - rekrutacja na studia 2022/2023

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2022/2023 w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym rozpocznie się nie później niż do 30 czerwca 2022 r. i potrwa nie dłużej niż do 31 sierpnia 2022 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2022 r. Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.gumed.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2022

Składanie dokumentów - I tura

czeka na aktualizację

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.gumed.edu.pl

 

Zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym znajdziesz tutaj

Zasady przyjęć na kierunki studiów znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

kierunki studiów w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

uczelnie i studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

 

Gdański Uniwersytet Medyczny kierunki - rekrutacja 2022/2023

Gdański Uniwersytet Medyczny w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 10 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (9 kierunków) i drugiego (7 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (6 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na GUMED mogą aplikować na 18 kierunków studiów stacjonarnych oraz 7 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Gdański Uniwersytet Medyczny kierunki 2022/2023

 

Gdański Uniwersytet Medyczny kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • analityka medyczna
 • biotechnologia
 • dietetyka
 • elektroradiologia
 • farmacja
 • fizjoterapia
 • kierunek lekarski
 • kierunek lekarsko-dentystyczny
 • pielęgniarstwo
 • położnictwo
 • przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny
 • psychologia zdrowia
 • ratownictwo medyczne
 • techniki dentystyczne
 • zdrowie publiczne
 • zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia
 • zdrowie środowiskowe
 • zdrowie środowiskowe i bhp

Dowiedz się więcej: rekrutacja.gumed.edu.pl

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Gdański Uniwersytet Medyczny

W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 uniwersytety cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów, bowiem na jedno miejsce średnio przypadały 3,8 zgłoszenia. Jednym z najchętniej wybieranych uniwersytetów na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie był Gdański Uniwersytet Medyczny. Najchętniej wybieranymi kierunkami były: kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, farmacja, fizjoterapia, psychologia zdrowia oraz analityka medyczna.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 na Gdański Uniwersytet Medyczny na studia stacjonarne jednolite magisterskie o miejsce ubiegało się aż 6206 kandydatów. Z kolei na studia I stopnia 1906 osób.

 

Rekrutacja

W ofercie kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego znajduje się 6 kierunków w ramach studiów jednolitych magisterskich oraz 8 kierunków w ramach studiów I stopnia. Studia można podjąć w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym przez kandydatów na studiach stacjonarnych I stopnia, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć takie kierunki, jak m.in. kierunek lekarski (3352), kierunek lekarsko-dentystyczny (1088), farmacja (545), fizjoterapia (519), psychologia zdrowia (407), analityka medyczna (295).

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, to największą popularnością cieszyły się takie kierunki jak: lekarsko-dentystyczny (23,2), kierunek lekarski (10,3), psychologia zdrowia (9), fizjoterapia (8,7), analityka medyczna (5,4),farmacja (3,8).

 

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny to nowoczesna i wiodąca uczelnia, której historia nawiązuje do wielowiekowych tradycji uprawiania w tym mieście medycyny przez chirurgów zrzeszonych w działającym od 1454 roku Cechu Chirurgów oraz nauczania i badań medyczno- przyrodniczych, zwłaszcza w założonym w 1558 roku Gdańskim Gimnazjum Akademickim.

Najistotniejszym zadaniem Uniwersytetu jest oczywiście prowadzenie kształcenia, ale uczelnia stawia sobie za cel również prowadzenie działalności naukowej, świadczenie usług badawczych, a także upowszechnianie osiągnięć nauki.

Gdański Uniwersytet Medyczny kształci ponad 6000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród nich jest ponad 900 studentów zagranicznych co stanowi około 15 procent wszystkich studentów uczelni. Poza tym, każdego roku studia w GUM podejmuje około 180 młodych ludzi z zagranicy, co sprawia że jest to najbardziej umiędzynarodowiona uczelnia Pomorza.

Uczelnia oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, prowadzi studia podyplomowe i naukę w ramach szkoły doktorskiej.

Poszerzaniu horyzontów i rozwijaniu zainteresowań służą nie tylko odbywane zajęcia, lecz także uczestnictwo w różnego rodzaju organizacjach studenckich, a także uczestnictwo w programach mobilności i wymiany studenckiej – Erasmus+ oraz MOSTUM.

Gdański Uniwersytet Medyczny składa się z czterech wydziałów. Są to: Wydział Lekarski, Wydział Farmaceutyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej oraz Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii. Oferta edukacyjna jest szeroka i różnorodna i składa się między innymi z takich kierunków jak: Analityka medyczna, Psychologia zdrowia, Kierunek lekarski, Farmacja, Kierunek lekarsko- dentystyczny, czy Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny. Niektóre kierunki prowadzone są także w języku angielskim.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2022 do 17.07.2022 od 01.06.2022 do 17.07.2022
Studia II stopnia od 01.06.2022 do 20.07.2022 od 01.06.2022 do 20.07.2022

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2022 do 17.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2022 do 20.07.2022

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2022 do 17.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2022 do 20.07.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Gdański Uniwersytet Medyczny

Aktualności rekrutacyjne

Gdański Uniwersytet Medyczny - studia 2022

Kierunki studiów - Gdański Uniwersytet Medyczny: znaleziono 18

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Analityka medyczna
Wydział Farmaceutyczny

jednolite

stacjonarne

Biotechnologia
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Dietetyka
Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Elektroradiologia
Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

I stopnia

stacjonarne

Farmacja
Wydział Farmaceutyczny

jednolite

stacjonarne

Fizjoterapia
Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

jednolite

stacjonarne

Kierunek lekarski
Wydział Lekarski

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Kierunek lekarsko-dentystyczny
Wydział Lekarski

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pielęgniarstwo
Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Położnictwo
Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny
Wydział Farmaceutyczny

II stopnia

stacjonarne

Psychologia zdrowia
Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

jednolite

stacjonarne

Ratownictwo medyczne
Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

I stopnia

stacjonarne

Techniki dentystyczne
Wydział Lekarski

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zdrowie publiczne
Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

II stopnia

stacjonarne

Zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia
Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

I stopnia

stacjonarne

Zdrowie środowiskowe
Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

I stopnia

stacjonarne

Zdrowie środowiskowe i bhp
Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

II stopnia

stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Gdański Uniwersytet Medyczny

Komentarze (0)