Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku - rekrutacja na studia 2021/2022

Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku - rekrutacja na studia 2021/2022

Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku - rekrutacja na studia 2021/2022

Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku to miejsce, w którym nowoczesność łączy się z tradycją i bogatą historią. Uczelnia powstała w 2004 roku i kontynuuje idee pierwszego gdańskiego gimnazjum akademickiego o nazwie Gymnasium Dantiscanum, później Gymnasium Academicum sive Illustre, które znane było w XVII i XVIII wieku także jako Ateneum Gdańskie. Misją uczelni jest przede wszystkim racjonalne dążenie do prawdy poprzez innowacyjne badania naukowe, podążanie za najlepszymi wzorcami nauki światowej oraz nowoczesne kształcenie służące rozwojowi cywilizacyjnemu i społecznemu.

Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku realizuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, prowadzi kształcenie w ramach studiów podyplomowych i różnego rodzajów kursów.

Studenci Ateneum otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań na wielu płaszczyznach. W uczelni funkcjonują koła naukowe oraz inne organizacje, jak również chór i rozgłośnia radiowa. Ponadto, uczelnia oferuje uczestnictwo w najpopularniejszym programie wymiany studenckiej, czyli programie Erasmus+.

W ofercie edukacyjnej Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku odnaleźć można najpopularniejsze dyscypliny z wielu obszarów. Są to między innymi: Pedagogika, Zarządzanie, Psychologia, czy Filologia. Atutem prowadzonych kierunków są liczne specjalności, dzięki którym studenci otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań, a także zdobywania wiedzy i umiejętności stanowiących przygotowanie do wykonywania konkretnych zawodów.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2021 do 30.09.2021 od 01.06.2021 do 30.09.2021
Studia II stopnia od 01.06.2021 do 30.09.2021 od 01.06.2021 do 30.09.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2021 do 30.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2021 do 30.09.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2021 do 30.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2021 do 30.09.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku - studia 2021

Specjalności - Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku: znaleziono 29

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • Dziennikarstwo

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna dla posiadających kwalifikacje nauczycielskie w tym zakresie

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Filologia angielska

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Filologia germańska

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Filologia hiszpańska

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Filologia szwedzka

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Filologia włoska

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Informatyka w zarządzaniu

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • International business

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Marketing

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Marketing medialny

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika dorosłych z poradnictwem indywidualnym

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika kulturalno oświatowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika kulturalno-oświatowa z arteterapią

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika opiekuńczo wychowawcza

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z nowoczesnymi technologiami w edukacji

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią uzależnień

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika resocjalizacyjna nauczycielska

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychologia edukacji

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Psychologia kliniczna

  specjalność

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Rachunkowość korporacyjna

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Studia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej nauczycielskiej

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Terapia pedagogiczna - studia kwalifikacyjne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Terapia pedagogiczna z socjoterapią

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zarządzanie logistyką

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zarządzanie w sporcie

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (hr)

  specjalność

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Komentarze (0)