Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku - rekrutacja na studia 2021/2022

Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku - rekrutacja na studia 2021/2022

Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku - rekrutacja na studia 2021/2022

Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku to miejsce, w którym nowoczesność łączy się z tradycją i bogatą historią. Uczelnia powstała w 2004 roku i kontynuuje idee pierwszego gdańskiego gimnazjum akademickiego o nazwie Gymnasium Dantiscanum, później Gymnasium Academicum sive Illustre, które znane było w XVII i XVIII wieku także jako Ateneum Gdańskie. Misją uczelni jest przede wszystkim racjonalne dążenie do prawdy poprzez innowacyjne badania naukowe, podążanie za najlepszymi wzorcami nauki światowej oraz nowoczesne kształcenie służące rozwojowi cywilizacyjnemu i społecznemu.

Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku realizuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, prowadzi kształcenie w ramach studiów podyplomowych i różnego rodzajów kursów.

Studenci Ateneum otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań na wielu płaszczyznach. W uczelni funkcjonują koła naukowe oraz inne organizacje, jak również chór i rozgłośnia radiowa. Ponadto, uczelnia oferuje uczestnictwo w najpopularniejszym programie wymiany studenckiej, czyli programie Erasmus+.

W ofercie edukacyjnej Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku odnaleźć można najpopularniejsze dyscypliny z wielu obszarów. Są to między innymi: Pedagogika, Zarządzanie, Psychologia, czy Filologia. Atutem prowadzonych kierunków są liczne specjalności, dzięki którym studenci otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań, a także zdobywania wiedzy i umiejętności stanowiących przygotowanie do wykonywania konkretnych zawodów.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2021 do 30.09.2021 od 01.06.2021 do 30.09.2021
Studia II stopnia od 01.06.2021 do 30.09.2021 od 01.06.2021 do 30.09.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2021 do 30.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2021 do 30.09.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2021 do 30.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2021 do 30.09.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku - studia 2021

Studia podyplomowe - Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku: znaleziono 57

Grupa kierunku
 • Arteterapia i choreoterapia

  studia podyplomowe

 • Bibliotekoznawstwo w oświacie - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

  studia podyplomowe

 • Coaching biznesowy - akademia trenera biznesu

  studia podyplomowe

 • Dialog motywujący

  studia podyplomowe

 • Dietetyka

  studia podyplomowe

 • Digital marketing

  studia podyplomowe

 • Doradztwo zawodowe i zarządzanie talentami

  studia podyplomowe

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową

  studia podyplomowe

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową

  studia podyplomowe

 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu

  studia podyplomowe

 • Historia i wiedza o społeczeństwie - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

  studia podyplomowe

 • Humanistyka stosowana: rozwój indywidualny przez kulturę

  studia podyplomowe

 • Innowacyjne i kreatywne metody pracy z uczniem

  studia podyplomowe

 • Integracja sensoryczna - metodyka diagnozy i terapii dla terapeutów integracji sensorycznej

  studia podyplomowe

 • Integracja sensoryczna

  studia podyplomowe

 • Język polski jako język obcy - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

  studia podyplomowe

 • Komunikacja międzykulturowa

  studia podyplomowe

 • Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli. szachy w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

  studia podyplomowe

 • Logopedia

  studia podyplomowe

 • Mediacje sądowe i pozasądowe

  studia podyplomowe

 • Menadżer sportu - zarządzanie w sporcie

  studia podyplomowe

 • Nauczanie chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

  studia podyplomowe

 • Nauczanie filozofii i etyki dla nauczycieli

  studia podyplomowe

 • Nauczanie fizyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowych - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

  studia podyplomowe

 • Nauczanie geografii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

  studia podyplomowe

 • Nauczanie języka obcego - przygotowanie do certyfikatu c1 i nauczania kolejnego przedmiotu

  studia podyplomowe

 • Nauczanie języka obcego - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

  studia podyplomowe

 • Nauczanie muzyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

  studia podyplomowe

 • Nauczanie plastyki i techniki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

  studia podyplomowe

 • Nauczanie przyrody i biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

  studia podyplomowe

 • Neurodydaktyka

  studia podyplomowe

 • Nowoczesne technologie webowe i mobilne

  studia podyplomowe

 • Ocena stanu technicznego maszyn z wykorzystaniem analiz komputerowych i technik pomiarowych

  studia podyplomowe

 • Ochrona środowiska w portach morskich

  studia podyplomowe

 • Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

  studia podyplomowe

 • Opiekun osoby starszej z modułem języka niemieckiego

  studia podyplomowe

 • Pedagogika marii montessori w przedszkolu

  studia podyplomowe

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

  studia podyplomowe

 • Pedagogika resocjalizacyjna nauczycielska

  studia podyplomowe

 • Pedagogika specjalna - edukacja włączająca

  studia podyplomowe

 • Praca z dzieckiem z fasd

  studia podyplomowe

 • Projektowanie user experience

  studia podyplomowe

 • Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa

  studia podyplomowe

 • Przyrodnicze aspekty zmiany klimatu

  studia podyplomowe

 • Przyrodnicze aspekty zmiany klimatu z językiem angielskim

  studia podyplomowe

 • Skandynawistyka

  studia podyplomowe

 • Socjoterapia

  studia podyplomowe

 • Studia pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie

  studia podyplomowe

 • Terapia pedagogiczna z socjoterapią

  studia podyplomowe

 • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  studia podyplomowe

 • Wczesne nauczanie języka angielskiego

  studia podyplomowe

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  studia podyplomowe

 • Wiedza o kulturze - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

  studia podyplomowe

 • Wychowanie do życia w rodzinie

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie klubem sportowym

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie oświatą

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie projektami profesjonalny project manager

  studia podyplomowe

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Komentarze (0)