Budownictwo zrównoważone

Budownictwo zrównoważone

Budownictwo zrównoważone

23.03.2022

Budownictwo zrównoważone – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie rekrutacja 2022/2023

Budownictwo zrównoważone to różnego rodzaju działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu budynków na środowisko w całym ich cyklu życia, począwszy od przygotowania projektu przez proces budowy aż po eksploatację. Jednym słowem, budownictwo zrównoważone możemy nazwać budownictwem przyszłości. W której uczelni można poznać zasady budownictwa zrównoważonego? W Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Studia na kierunku budownictwo zrównoważone w WAT
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Budownictwo zrównoważone w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie stanowi przygotowanie do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji nowoczesnych, energooszczędnych instalacji budowlanych, w tym ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, kierowania robotami budowlanymi oraz oceny technologii budowy pod kątem wpływu na środowisko naturalne. Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami związanymi z budownictwem energooszczędnym, ochroną środowiska naturalnego, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, eksploatacją i wyposażaniem budynków w nowoczesne instalacje umożliwiające minimalizację zużycia energii i wpływu na środowisko naturalne.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Budownictwo zrównoważone w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oparte są na bogatym programie kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • matematyka,
 • chemia materiałów budowlanych,
 • hydraulika i hydrologia,
 • materiały budowlane,
 • wytrzymałość materiałów,
 • mechanika budowli,
 • mechanika gruntów,
 • technologia robót budowlanych,
 • instalacje budowlane,
 • kierowanie procesem inwestycyjnym,
 • budownictwo specjalne,
 • audyt i certyfikacja energetyczna,
 • projektowanie konstrukcji budowlanych,
 • analiza komputerowa w zagadnieniach inżynierskich,
 • prawo budowlane

 

Nabywane umiejętności

Studenci Budownictwa zrównoważonego w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie nabywają umiejętności dotyczących między innymi dokonywania klasyfikacji obiektów budowlanych, dokonywania zestawienia obciążeń oddziałujących na obiekty budowlane, interpretowania rysunków architektonicznych, rysunków konstrukcyjnych i instalacyjnych, przeprowadzania analizy statycznej i wytrzymałościowej, interpretowania wyników badań geotechnicznych podłoża gruntowego, sporządzania harmonogramu prac budowlanych, projektowania procesu budowlanego w zakresie technologii i organizacji robót budowlanych, stosowania metod matematycznych.

 

Sprawdź

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kierunki studiów

Wojskowa Akademia Techniczna rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu kształcenia i uzyskaniu dyplomu? Absolwenci Budownictwa zrównoważonego w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach budowlanych.

 

Opinie

Warszawa to ośrodek akademicki, w którym bez problemu odnajdzie się kierunek studiów, odpowiadający naszym potrzebom i wymaganiom. Jeśli interesuje się nas pozyskanie wiedzy na temat nowoczesnego budownictwa, warto zwrócić uwagę na Budownictwo zrównoważone, czyli kierunek realizowany w Wojskowej Akademii Technicznej. Jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Artur, student Budownictwa zrównoważonego mówi:

„WAT kojarzy się głównie ze studiami wojskowymi, ale kandydaci na studia cywilne również znajdą tutaj coś ciekawego. To uczelnia, która oferuje interesujące kierunki, kształci praktycznie, daje możliwości rozwijania zainteresowań. Poza tym, WAT to prestiż, a studia dają mnóstwo satysfakcji.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE - ważne informacje

Budownictwo zrównoważone studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Budownictwo zrównoważone w Wojskowej Akademii Technicznej:

Absolwent kierunku Budownictwo zrównoważone w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • mechaniki gruntów i metod określania parametrów podłoża budowlanego,
 • korzystania z dokumentacji geodezyjnej,
 • zasad geometrii wykreślnej i rysunku technicznego,
 • mechaniki budowli i analizy konstrukcji prętowych,
 • projektowania elementów i podstawowych konstrukcji budowlanych,
 • technologii i organizacji robót budowlanych,
 • procedur zarządzania jakością robót budowlanych,
 • wpływu inwestycji budowlanych na środowisko,
 • zasad projektowania budynków energooszczędnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Budownictwo zrównoważone:

Absolwent kierunku Budownictwo zrównoważone w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo zrównoważone brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Decyzję w sprawie przyjęcia na określony kierunek studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje Komisja Rekrutacyjna tego kierunku, biorąc pod uwagę: wynik ukończenia studiów, stopień zgodności efektów kształcenia uzyskanych przez kandydata z efektami kształcenia wymaganymi do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów – S, wyrażony w procentach; kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów, wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (0)