BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE

Studia na kierunku budownictwo zrównoważone możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Budownictwo zrównoważone stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie budownictwo zrównoważone jako specjalność / ścieżka kształcenia

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 4,5 roku • 2 lata • 4 lata • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku budownictwo

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku budownictwo zrównoważone to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku budownictwo zrównoważone
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku budownictwo zrównoważone rozpocznie się 3 czerwca 2024 r. i potrwa do 28 sierpnia 2024 r. | budownictwo zrównoważone - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku budownictwo zrównoważone możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | budownictwo zrównoważone - uczelnie >

Opis kierunku

Budownictwo zrównoważone to kierunek inżynieryjny zadedykowany osobom, które nie boją się wyzwań stawianych przez nauki ścisłe – przede wszystkim matematykę, fizykę czy nawet informatykę (niezbędną w procesie projektowania). Studenci otrzymają rozległą wiedzę teoretyczną i nauczą się korzystania z nowoczesnych metod obliczeniowych czy też stawiania konstrukcji budowlanych.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku budownictwo zrównoważone najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, biologia, matematyka, fizyka, język obcy, język polski.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Dodatkowo budownictwo zrównoważone to kierunek, dzięki któremu studenci dowiedzą się również, jak powinien wyglądać proces wznoszenia budowli z poszanowaniem zasad ekologii i ochrony środowiska naturalnego. Po zakończeniu kształcenia absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie w firmach projektowych, czy instytucjach związanych z inżynierią środowiska.

Co uwzględnić przy rekrutacji na studia?

Przede wszystkim kandydat powinien zdać maturę rozszerzoną z fizyki, informatyki oraz matematyki z bardzo dobrymi wynikami, ponieważ to one są najczęściej brane pod uwagę przy procesie rekrutacyjnym na ten kierunek. Dodatkowo są to studia prowadzone tylko w języku angielskim, dlatego wymagana jest również udokumentowana znajomość tego języka (certyfikat na poziomie B2/C1 bądź matura zdawana po angielsku).

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku budownictwo zrównoważone:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Czego nauczą Cię studia na kierunku budownictwo zrównoważone?

Program studiów i przedmioty

Trzonem wiedzy na kierunku budownictwo zrównoważone jest, jak sama nazwa wskazuje, budownictwo, jednak pozwala on na zdobycie kwalifikacji związanych z architekturą, inżynierią środowiska czy gospodarką przestrzenną.

Jest to bardzo szeroki kierunek, obejmujący zarówno informacje z zakresu metod stawiania konstrukcji budowlany, a także z fizyki, metod obliczeniowych, obsługiwania programów do wspomagania projektowania (np. AutoCAD) czy znajomości materiałów.

Absolwent tego kierunku będzie wszechstronnie wykształcony, co pozwala na zajęcie się projektowaniem i wykonaniem i budowli mieszkalnych, i przemysłowych.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu budownictwa
 • umiejętności pracy w grupie oraz zarządzania nią
 • tworzenia projektów i wdrażania je w życie
 • wiedzy z zakresu mechaniki, fizyki, chemii budowlanej oraz materiałoznawstwa
 • tworzenia i czytania dokumentacji projektowej zgodnej z obowiązującymi standardami
 • czytania artykułów z zakresu prawa budowlanego oraz ochrony środowiska
 • najnowszych trendów, standardów oraz praktyk związanych z zrównoważonym budownictwem
 • jakie wyzwania stoją przed współczesnym budownictwem
 • oceny technologii oraz materiałów budowlanych
 • wiedzy z zakresu BHP
 • umiejętności prezentowania oraz publicznych przemówień

Jak wyglądają studia na kierunku budownictwo zrównoważone?

W związku z popularnym nastawieniem na ekologię we wszystkich dziedzinach naszego życia, w ostatnim czasie również w budownictwie nastał nurt ukierunkowany na stawianie konstrukcji mających jak najlepszy wpływ na środowisko i nie ingerujące w nie  w negatywny sposób.

Coraz częściej budowane są domy pasywne, w zakresie gospodarki przestrzennej miasta dokładają starań o zachowanie balansu między terenami zielonymi a budynkami, nawet w tak dużych konstrukcjach jak biurowce wykorzystywane są technologie pozwalające na ograniczenie emisji CO2 czy zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną.

W Polsce jest to wciąż świeża dziedzina, a zapotrzebowanie na specjalistów z niej rośnie. Dlatego właśnie warto wybrać studia na kierunku budownictwo zrównoważone (nazywane również z angielskiego sustainable building engineeering), które pozwolą zdobyć Ci wiedzę i umiejętności właśnie z tego zakresu.

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek budownictwo zrównoważone jest dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W przypadku tej opcji zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze konkretnej uczelni.

 

Studia na kierunku budownictwo zrównoważone możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Tematyka zajęć na powyższym kierunku będzie oscylować wokół nauk technicznych, ścisłych i architektonicznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku budownictwo zrównoważone będziesz miał okazję zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu budownictwa opartego na rozwiązaniach ekologicznych i przyjaznych środowisku naturalnemu. W siatce zajęć znajdzie się wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów związanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

 

 • Architektura i urbanistyka (BZ, KBI, IPB)
 • Elementy architektury zrównoważonego rozwoju
 • Metody komputerowe w budownictwie energooszczędnym

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku budownictwo zrównoważone zdobędziesz wiele cennych umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych. Jako student nauczysz się technik projektowania budynków według zasad zrównoważonego rozwoju.

Ponadto, poznasz zaawansowane metody obliczeniowe w tego typu budownictwie. Studenci będą mieli możliwość korzystania z nowoczesnych narzędzi i programów informatycznych, stosowanych na co dzień w branży budowlanej i architektonicznej.

 

4. Gdzie studiować budownictwo zrównoważone

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek budownictwo zrównoważone:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku budownictwo zrównoważone trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku budownictwo zrównoważone będą trwały siedem semestrów. Po upływie tego czasu zdobędziesz tytuł inżyniera. Natomiast studia drugiego stopnia będą trwały trzy semestry i zakończą się nadaniem tytułu magistra.

Jaka praca po kierunku budownictwo zrównoważone?

Praca po studiach

Praca dla absolwentów budownictwa zrównoważonego podobna jest do tej, którą podjąć mogą absolwenci tradycyjnego budownictwa. Przede wszystkim dotyczy ona biur projektowych oraz wykonawczych konstrukcji, ale także w instytucjach rządowych, samorządowych bądź międzynarodowych.

Już w trakcie studiów można znaleźć pierwszą pracę, która pomaga wdrożyć w przyszłe zajęcie i poznać branżę od środka. Istotna jest również możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień, które pozwalają na budowę między innymi infrastruktury drogowej i kolejowej oraz na sprawowanie nadzoru budowlanego.

Wielu absolwentów otwiera również własne działalności gospodarcze zajmujące się projektami lub wykonaniem.

 

Absolwent kierunku budownictwo zrównoważone znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • biurach projektowych
 • inspektor nadzoru budowlanego (po zdobyciu dodatkowych uprawnień)
 • praca w instytucjach rządowych, samorządowych oraz międzynarodowych
 • własna działalność gospodarcza
 • praca wykonawczą projektów
 • działalność w instytucjach, stowarzyszeniach oraz organizacjach zajmujących się promowaniem budownictwa zrównoważonego
 • praca administracyjna

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Budownictwo zrównoważone studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Budownictwo zrównoważone studia I stopnia

Zobacz inne kierunki architektura i budownictwo - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=UNIWERSYTET%20PEDAGOGICZNY%20KRAK%C3%93W https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/40a0a-miniatura-na-miescie.jpg Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • pl. Kopernika 11a,, 45-040 Opole Uniwersytet Opolski
 • Kampus AGH https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJIZu1VqdbFkcR0RezIbqNDLI https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b9653-agh.jpg Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kampus przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJv9WgpARbFkcR6xkKhuEVqEE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b117c-politechnika-krakowska.jpg Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Dzień otwarty Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 • ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCWP6Nl7MHkcRf_xabKDNoaQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/be790-uniwersytet-warszawski.jpg Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)