BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE

Dodaj do ulubionych

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku budownictwo zrównoważone to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

Budownictwo zrównoważone to kierunek inżynieryjny zadedykowany osobom, które nie boją się wyzwań stawianych przez nauki ścisłe – przede wszystkim matematykę, fizykę czy nawet informatykę (niezbędną w procesie projektowania). Studenci otrzymają rozległą wiedzę teoretyczną i nauczą się korzystania z nowoczesnych metod obliczeniowych czy też stawiania konstrukcji budowlanych.

Dodatkowo budownictwo zrównoważone to kierunek, dzięki któremu studenci dowiedzą się również, jak powinien wyglądać proces wznoszenia budowli z poszanowaniem zasad ekologii i ochrony środowiska naturalnego. Po zakończeniu kształcenia absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie w firmach projektowych, czy instytucjach związanych z inżynierią środowiska.

 

Co uwzględnić przy rekrutacji na studia?

Przede wszystkim kandydat powinien zdać maturę rozszerzoną z fizyki, informatyki oraz matematyki z bardzo dobrymi wynikami, ponieważ to one są najczęściej brane pod uwagę przy procesie rekrutacyjnym na ten kierunek. Dodatkowo są to studia prowadzone tylko w języku angielskim, dlatego wymagana jest również udokumentowana znajomość tego języka (certyfikat na poziomie B2/C1 bądź matura zdawana po angielsku).

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku budownictwo zrównoważone:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Jednostka prowadząca

Budownictwo zrównoważone stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Budownictwo zrównoważone stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 4,5 roku • 4 lata • 2 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku budownictwo

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 05.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 05.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 28.07.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.08.2021
do 15.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2021
do 15.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.05.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.05.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku budownictwo zrównoważone

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Architektura i Budownictwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Czego nauczą Cię studia na kierunku budownictwo zrównoważone?

Program studiów i przedmioty

Trzonem wiedzy na kierunku budownictwo zrównoważone jest, jak sama nazwa wskazuje, budownictwo, jednak pozwala on na zdobycie kwalifikacji związanych z architekturą, inżynierią środowiska czy gospodarką przestrzenną.

Jest to bardzo szeroki kierunek, obejmujący zarówno informacje z zakresu metod stawiania konstrukcji budowlany, a także z fizyki, metod obliczeniowych, obsługiwania programów do wspomagania projektowania (np. AutoCAD) czy znajomości materiałów.

Absolwent tego kierunku będzie wszechstronnie wykształcony, co pozwala na zajęcie się projektowaniem i wykonaniem i budowli mieszkalnych, i przemysłowych.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu budownictwa
 • umiejętności pracy w grupie oraz zarządzania nią
 • tworzenia projektów i wdrażania je w życie
 • wiedzy z zakresu mechaniki, fizyki, chemii budowlanej oraz materiałoznawstwa
 • tworzenia i czytania dokumentacji projektowej zgodnej z obowiązującymi standardami
 • czytania artykułów z zakresu prawa budowlanego oraz ochrony środowiska
 • najnowszych trendów, standardów oraz praktyk związanych z zrównoważonym budownictwem
 • jakie wyzwania stoją przed współczesnym budownictwem
 • oceny technologii oraz materiałów budowlanych
 • wiedzy z zakresu BHP
 • umiejętności prezentowania oraz publicznych przemówień

Jak wyglądają studia na kierunku budownictwo zrównoważone?

W związku z popularnym nastawieniem na ekologię we wszystkich dziedzinach naszego życia, w ostatnim czasie również w budownictwie nastał nurt ukierunkowany na stawianie konstrukcji mających jak najlepszy wpływ na środowisko i nie ingerujące w nie  w negatywny sposób.

Coraz częściej budowane są domy pasywne, w zakresie gospodarki przestrzennej miasta dokładają starań o zachowanie balansu między terenami zielonymi a budynkami, nawet w tak dużych konstrukcjach jak biurowce wykorzystywane są technologie pozwalające na ograniczenie emisji CO2 czy zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną.

W Polsce jest to wciąż świeża dziedzina, a zapotrzebowanie na specjalistów z niej rośnie. Dlatego właśnie warto wybrać studia na kierunku budownictwo zrównoważone (nazywane również z angielskiego sustainable building engineeering), które pozwolą zdobyć Ci wiedzę i umiejętności właśnie z tego zakresu.

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek budownictwo zrównoważone jest dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W przypadku tej opcji zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze konkretnej uczelni.

 

Studia na kierunku budownictwo zrównoważone możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Tematyka zajęć na powyższym kierunku będzie oscylować wokół nauk technicznych, ścisłych i architektonicznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku budownictwo zrównoważone będziesz miał okazję zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu budownictwa opartego na rozwiązaniach ekologicznych i przyjaznych środowisku naturalnemu. W siatce zajęć znajdzie się wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów związanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

 

 • Architektura i urbanistyka (BZ, KBI, IPB)
 • Elementy architektury zrównoważonego rozwoju
 • Metody komputerowe w budownictwie energooszczędnym

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku budownictwo zrównoważone zdobędziesz wiele cennych umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych. Jako student nauczysz się technik projektowania budynków według zasad zrównoważonego rozwoju.

Ponadto, poznasz zaawansowane metody obliczeniowe w tego typu budownictwie. Studenci będą mieli możliwość korzystania z nowoczesnych narzędzi i programów informatycznych, stosowanych na co dzień w branży budowlanej i architektonicznej.

 

4. Gdzie studiować budownictwo zrównoważone

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek budownictwo zrównoważone:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE STUDIA NIESTACJONARNE

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku budownictwo zrównoważone trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku budownictwo zrównoważone będą trwały siedem semestrów. Po upływie tego czasu zdobędziesz tytuł inżyniera. Natomiast studia drugiego stopnia będą trwały trzy semestry i zakończą się nadaniem tytułu magistra.

Czas trwania studiów na kierunku budownictwo zrównoważone na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE STUDIA I STOPNIA

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek budownictwo zrównoważone na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Przedmioty:

fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku budownictwo zrównoważone na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska stac. I stopnia:
30
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
60
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
60
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek budownictwo zrównoważone na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska stac. I stopnia:
331,50
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca po kierunku budownictwo zrównoważone?

Praca po studiach

Praca dla absolwentów budownictwa zrównoważonego podobna jest do tej, którą podjąć mogą absolwenci tradycyjnego budownictwa. Przede wszystkim dotyczy ona biur projektowych oraz wykonawczych konstrukcji, ale także w instytucjach rządowych, samorządowych bądź międzynarodowych.

Już w trakcie studiów można znaleźć pierwszą pracę, która pomaga wdrożyć w przyszłe zajęcie i poznać branżę od środka. Istotna jest również możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień, które pozwalają na budowę między innymi infrastruktury drogowej i kolejowej oraz na sprawowanie nadzoru budowlanego.

Wielu absolwentów otwiera również własne działalności gospodarcze zajmujące się projektami lub wykonaniem.

 

Absolwent kierunku budownictwo zrównoważone znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • biurach projektowych
 • inspektor nadzoru budowlanego (po zdobyciu dodatkowych uprawnień)
 • praca w instytucjach rządowych, samorządowych oraz międzynarodowych
 • własna działalność gospodarcza
 • praca wykonawczą projektów
 • działalność w instytucjach, stowarzyszeniach oraz organizacjach zajmujących się promowaniem budownictwa zrównoważonego
 • praca administracyjna

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE

Komentarze (0)