Zarządzanie międzynarodowe

Zarządzanie międzynarodowe

Zarządzanie międzynarodowe

26.01.2022

Zarządzanie międzynarodowe – Uniwersytet Jagielloński 2022

Wyjaśnienie czym może być zarządzanie międzynarodowe nie musi być trudne. Jest to zarządzanie działalnością gospodarczą na skalę międzynarodową, czyli działalnością, która nie ogranicza się wyłącznie do kraju, w którym powstała firma. Naturalnie, prowadzenie takiej działalności wymaga określonych zabiegów, a przede wszystkim podejmowania decyzji dotyczących planowania, organizowania, motywowania i kontroli, ale w wielokulturowym zakresie. Zarządzanie międzynarodowe może być obarczone pewnym ryzykiem, bowiem mogą występować problemy wynikające z różnic kulturowych, czy też nieznanej wcześniej biurokratyzacji, jak również z prędkością zmian zachodzących na rynkach międzynarodowych. Ale wszystkie problemy można poznać i nauczyć się je rozwiązywać. Wystarczy zostać studentem Zarządzania międzynarodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Studia na kierunku zarządzanie międzynarodowe w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Zarządzanie międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu podstawowych elementów funkcjonowania współczesnej organizacji gospodarczej, a zatem zagadnień związanych między innymi z zarządzaniem, ekonomią, czy prawem. Studenci zaznajamiają się z zarządzaniem jakością, zarządzaniem ryzykiem, zarządzaniem procesami oraz marketingiem, jak również społeczną odpowiedzialnością biznesu. Poznają także zarządzanie czasem i zmianami, zarządzanie strategiczne, a także różnice kulturowe w biznesie.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Zarządzanie międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim charakteryzują się bogatym programem kształcenia, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • matematyka,
 • statystyka opisowa,
 • sprawozdawczość i analiza finansowa firmy,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • marketing międzynarodowy,
 • globalizacja działalności wytwórczej,
 • zarządzanie produkcją,
 • fundusze i programy pomocowe UE

 

Nabywane umiejętności

Studenci Zarządzania międzynarodowego nabywają umiejętności między innymi w zakresie analizowania i interpretowania zjawisk i procesów zachodzących w organizacji, analizowania i prognozowania poziomu i zmiany wybranych wielkości mierników osiągnięć organizacji, formułowania i analizowania problemów badawczych, stosowania metod i narzędzi analitycznych, posługiwania się przepisami prawa, kierowania grupą projektową, zarządzania czasem w pracach zespołów zadaniowych.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po studiach? Absolwenci studiów na kierunku Zarządzanie międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach międzynarodowych, organizacjach pozarządowych, administracji.

 

Opinie

Zarządzanie międzynarodowe jest kierunkiem, który coraz częściej pojawia się w katalogach edukacyjnych. Kierunek ten odnaleźć można również w ofercie Uniwersytetu Jagiellońskiego, który dodatkowo umożliwia uzyskanie podwójnego dyplomu. Czy warto podjąć naukę właśnie tutaj? Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Tomek, student Zarządzania międzynarodowego mówi:

„Studia na UJ to coś więcej niż tylko nauka, chodzenie na zajęcia i zaliczanie egzaminów. To przygotowanie do dorosłego życia, przygotowanie do poważnej pracy, pierwszy krok w stronę realizacji planów.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Zarządzanie międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • socjologii organizacji,
 • gospodarowania w warunkach ograniczonych zasobów,
 • rachunkowości finansowej,
 • narzędzi informatycznych gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych,
 • komunikacji w organizacji,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • międzynarodowych stosunków gospodarczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie międzynarodowe:

Absolwent kierunku Zarządzanie międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach międzynarodowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • firmach doradczych,
 • administracji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)