Etologia i psychologia zwierząt

Etologia i psychologia zwierząt

Etologia i psychologia zwierząt

27.01.2022

Etologia i psychologia zwierząt – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 2022

Etologia jest nauką biologiczną o zachowaniu się organizmów zwierzęcych. Początkowo zajmowała się jedynie opisywaniem obyczajów badanych zwierząt, natomiast obecnie stanowi kontynuację psychologii zwierząt, w której bada się bodźce, popędy, motywacje oraz mechanizmy zachowania wrodzonego, jak również społeczne życie zwierząt, porozumiewanie się, uczenie się, czy wędrówki. Kto z nas nie zastanawiał się nad tym, co zwierzęta czują, myślą, doświadczają w określonych sytuacjach? Kto z nas nie próbował zrozumieć pewnego zachowania, zarówno w stosunku do ludzi, jak i innych zwierząt? Na wszystkie pytania można znaleźć odpowiedź. Wystarczy podjąć studia na kierunku Etologia i psychologia zwierząt, który oferuje Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Studia na kierunku etologia i psychologia zwierząt w UR KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Etologia i psychologia zwierząt na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, jak również wiedzy z zakresu dobrostanu zwierząt oraz warunków ich utrzymania i użytkowania, z naciskiem położonym na metody kształtowania ich behawioru. Studenci rozwijają umiejętności zakresie oceny zachowania zwierząt, diagnozowania i rozwiązywania problemów behawioralnych, analizy i interpretacji podstawowych grup zachowań zwierząt należących do różnych taksonów.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Etologia i psychologia zwierząt na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oparte są na programie, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • anatomia zwierząt,
 • biologia komórki,
 • metody kształtowania zachowania zwierząt,
 • neurobiologia zwierząt,
 • etyka w postępowaniu ze zwierzętami,
 • profilaktyka weterynaryjna,
 • stres i stany emocjonalne u zwierząt,
 • żywienie zwierząt,
 • prawne aspekty chowu zwierząt,
 • genetyka zachowania zwierząt

 

Nabywane umiejętności

Studenci Etologii i psychologii zwierząt nabywają umiejętności między innymi w zakresie interpretowania mechanizmów procesów życiowych organizmów na różnych poziomach organizacji, wykonywania analiz z zakresu oceny parametrów biochemicznych i fizjologicznych organizmów zwierzęcych, poznawania i interpretowania zachowania zwierząt, analizowania i interpretowania procesów kognitywistycznych zwierząt, interpretowania parametrów mikroklimatycznych pomieszczeń inwentarskich, interpretowania sposobu komunikowania się zwierząt.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i uzyskaniu dyplomu? Absolwenci studiów na kierunku Etologia i psychologia zwierząt na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w laboratoriach naukowych, firmach zajmujących się szkoleniem zwierząt, firmach zajmujących się prowadzeniem zajęć terapeutycznych z udziałem zwierząt, placówkach ochrony przyrody i ochrony zwierząt, ogrodach zoologicznych, schroniskach, administracji, jednostkach naukowo- badawczych.

 

Opinie

Etologia i psychologia zwierząt jest kierunkiem, który zazwyczaj oferowany jest przez uczelnie o konkretnym profilu. Jedną z nich jest krakowski Uniwersytet Rolniczy. Czy warto podjąć naukę właśnie tutaj? Jakie wykształcenie oferuje ta uczelnia? Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Julia, studentka Etologii i psychologii zwierząt mówi:

„Uniwersytet Rolniczy w Krakowie to uczelnia idealna dla tych, którzy kochają wszystkie zwierzęta i chcą nauczyć się je zrozumieć oraz pracować z nimi zgodnie z etyką i prawem. Studia w UR oceniam bardzo wysoko, ponieważ nastawione są na pozyskanie szerokiej wiedzy oraz konkretnych umiejętności i kompetencji. Warto spróbować swoich sił właśnie tutaj.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Etologię i psychologię zwierząt na Uniwersytecie Rolniczym:

Absolwent kierunku Etologia i psychologia zwierząt na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • funkcjonowania ekosystemów,
 • zasad ochrony przyrody i środowiska,
 • zasad doboru naturalnego i sztucznego,
 • budowy komórek i tkanek oraz układów anatomicznych wybranych gatunków zwierząt,
 • nowoczesnych narzędzi informatycznych stosowanych w etologii,
 • zasad higieny, profilaktyki i prewencji weterynaryjnej,
 • technik żywienia zwierząt.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Etologia i psychologia zwierząt:

Absolwent kierunku Etologia i psychologia zwierząt na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • firmach zajmujących się szkoleniem zwierząt,
 • firmach zajmujących się prowadzeniem zajęć terapeutycznych z udziałem zwierząt,
 • schroniskach,
 • ogrodach zoologicznych,
 • placówkach ochrony przyrody i ochrony zwierząt,
 • administracji,
 • laboratoriach naukowych,
 • jednostkach naukowo- badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Komentarze (0)