Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

17.03.2023

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie rekrutacja 2023/2024

Zarządzanie finansami to dziedzina zarządzania związana z zasobami finansowymi organizacji. Składa się ona z trzech najistotniejszych elementów, czyli planowania finansowego, realizacji planu finansowego oraz kontroli realizacji planów finansowych. Co wydaje się oczywiste, aby prowadzić działalność gospodarczą przedsiębiorstwo musi posiadać jakiś majątek, a wraz z rozwojem tej działalności kapitał powinien się powiększać. Temat ten przybliża Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, czyli kierunek który wyposaża studentów w narzędzia, metody i instrumenty oraz sposoby postępowania w zakresie zarządzania finansami współczesnego przedsiębiorstwa. Kierunek ten oferuje Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Studia na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w SGH
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy w zakresie złożonych procesów i zjawisk w obszarze finansów w różnego typu organizacjach, uwarunkowań skutecznego zarządzania finansami, metod i narzędzi tworzenia i modyfikowania modeli finansowych, jak również form rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości. Studenci uczą się jak analizować zjawiska dotyczące funkcjonowania współczesnych organizacji, projektować przedsięwzięcia z perspektywy finansowej, a także jak dokonywać analiz zjawisk ekonomicznych i społecznych wewnątrz organizacji oraz w jej otoczeniu.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oparte są na programie, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • analiza efektywności projektów,
 • diagnostyka finansowa przedsiębiorstwa,
 • ekonomia menedżerska,
 • etyka w biznesie,
 • finanse korporacji,
 • finansowanie i wycena spółek technologicznych,
 • rachunkowość finansowa i menedżerska,
 • badanie sprawozdań finansowych,
 • inwestycje kapitałowe i finansowe,
 • prawo finansowe i podatkowe,
 • strategiczne zarządzanie projektami,
 • zarządzanie płynnością finansową,
 • zarządzanie ryzykiem rynkowym i operacyjnym,
 • zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

 

Nabywane umiejętności

Studenci Zarządzania finansami przedsiębiorstwa w SGH nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie analizowania, interpretowania i oceniania zjawisk z obszaru funkcjonowania współczesnych organizacji i ich wpływu na pozycję ekonomiczno- finansową przedsiębiorstwa, formułowania problemów finansowych, identyfikowania zagrożeń ekonomicznych, projektowania przedsięwzięć z perspektywy finansowej.

 

Sprawdź

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie kierunki studiów

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Praca po studiach

Jak przedstawiają się perspektywy zawodowe? Absolwenci studiów na kierunku Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach sektora finansowego i gospodarki realnej głównie w obszarach funkcjonalnych organizacji związanych z zarządzaniem finansami.

 

Opinie

Studia w Warszawie to temat szeroki. Na kandydatów czekają liczne oferty edukacyjne, interesujące programy nauczania, innowacyjne specjalności i ścieżki kształcenia. Którą wybrać, jeśli chcemy rozwijać się w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa? Kształcenie w tym zakresie oferuje stołeczna SGH, dlatego warto wiedzieć jakie ma Szkoła Główna Handlowa w Warszawie opinie? Natalia, studentka Zarządzania finansami przedsiębiorstwa mówi:

„Cieszę się, że studiuję w SGH. Ta uczelnia wykształciła wielu wybitnych absolwentów, ale pomimo wspaniałej historii proponuje coraz nowocześniejsze kierunki i ścieżki kształcenia. SGH to uczelnia, która dostosowuje się do wymagań współczesnego biznesu, a zatem każdy student ma gwarancję, że zdobywa wykształcenie potrzebne, a z pozyskanej wiedzy zrobi użytek.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w SGH:

Absolwent kierunku Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • diagnostyki finansowej przedsiębiorstwa,
 • finansowania i wyceny spółek technologicznych,
 • tradycyjnych i alternatywnych źródeł finansowania przedsiębiorstwa,
 • rachunkowości podatkowej,
 • zarządzania finansami na rynku międzynarodowym,
 • zarządzania ryzykiem finansowym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa:

Absolwent kierunku Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach sektora finansowego i gospodarki realnej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Komentarze (0)