Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

26.01.2022

Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną – Uniwersytet Jagielloński 2022

Czym zajmuje się pedagog szkolny? Do jego głównych zadań należy diagnozowanie problemów uczniów, rozwiązywanie konfliktów oraz wsparcie w pracy wychowawców i nauczycieli. Oprócz tego, szkolny pedagog podejmuje działania mające na celu profilaktykę uzależnień, podejmuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, czy też współpracuje z nauczycielami i rodzicami w rozwijaniu uzdolnień i indywidualnych predyspozycji uczniów. Nietrudno zorientować się, że aby pełnić tę funkcję należy posiadać zarówno określone wykształcenie, jak i cechy osobowości. Czy cechy osobowości można w sobie wykształcić? Na ten temat można długo dyskutować. Pewne jest to, że wykształcenie można pozyskać na studiach. Na studiach na kierunku Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Studia na kierunku pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jagiellońskim umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu pedagogiki oraz , filozoficznych,  psychologicznych, biologicznych oraz socjologicznych podstaw i kontekstów procesów  edukacyjnych. Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi rozwoju człowieka w cyklu życia, zaburzeń rozwoju i funkcjonowania człowieka, planowania i projektowania procesów wychowania, kształcenia i upowszechniania wiedzy pedagogicznej, jak również edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jagiellońskim charakteryzują się bogatym programem nauczania, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • metodologia badań w pedagogice,
 • pedagogika opiekuńcza,
 • pedagogika szkolna,
 • terapia pedagogiczna,
 • interwencja kryzysowa,
 • zaburzenia zachowania,
 • diagnozowanie pedagogiczne,
 • organizacja procesu terapeutycznego,
 • projektowanie pracy pedagoga szkolnego,
 • mediacje w szkole,
 • pedagogika specjalna

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną na UJ nabywają umiejętności i wyboru, analizowania, strukturyzowania, porządkowania, interpretowania oraz integrowania teoretycznej wiedzy pedagogicznej i nauk pomocniczych w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych. Uczą się stosować odpowiednie sposoby postępowania, generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i terapeutycznych, prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań. Ponadto, rozwijają umiejętności i obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i uzyskaniu dyplomu? Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jagiellońskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w poradniach psychologiczno- pedagogicznych, szkołach, placówkach oświatowych.

 

Opinie

Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną to jeden z elementów oferty studiów pedagogicznych krakowskiej uczelni. Czy warto w niej studiować? Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Martyna, studentka Pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną mówi:

„Studia pedagogiczne na UJ to ciekawa oferta, która zainteresuje każdego, ponieważ oprócz klasycznej pedagogiki można studiować także inne kierunki. Ja wybrałam Pedagogikę szkolną z terapią pedagogiczną i wiem, że dobrze wybrałam. UJ to świetna uczelnia, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Wysoki poziom kształcenia, świetne przygotowanie do rozpoczęcia pracy, przyjazna atmosfera. Czego chcieć więcej?”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę szkolną z terapią pedagogiczną na UJ:

Absolwent kierunku Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jagiellońskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej,
 • podstaw prawnych pracy pedagoga szkolnego,
 • terapii pedagogicznej,
 • interwencji kryzysowej,
 • wspomagania rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów,
 • projektowania pracy pedagoga szkolnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną:

Absolwent kierunku Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • szkołach,
 • placówkach oświatowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)