Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

03.11.2021

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Uniwersytet Marii- Curie Skłodowskiej w Lublinie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna zasługuje na wyróżnione miejsce pośród oferowanych kierunków kształcenia. Jest to bowiem kierunek, który kształci tych, którzy po otrzymaniu dyplomu zajmą się pokazywaniem świata najmłodszym. Jest to kierunek szczególny nie tylko z powodu zdobywanej wiedzy oraz tego, w jaki sposób będzie ona wykorzystywana, ale również dlatego, że aby studiować, a potem wykonywać obowiązki zawodowe należy posiadać określone cechy osobowości. Praca pedagoga wymaga cierpliwości, wyrozumiałości, odpowiedzialności, empatii. To powołanie oraz zawód, w który trzeba włożyć wiele energii i zaangażować się całkowicie. Co zrozumiałe, trudno nauczyć się wyrozumiałości, czy też zapisać się na dodatkowe zajęcia z empatii. Wiedzę natomiast można pozyskać na studiach. A gdzie? Na Uniwersytecie Marii- Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w UMCS
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Marii- Curie Skłodowskiej w Lublinie umożliwia pozyskanie wiedzy na temat współczesnych kierunków rozwoju pedagogiki, jej nurtów i systemów pedagogicznych. Studenci zaznajamiają się z wybranymi koncepcjami człowieka, jego rozwojem w cyklu życia, a także procesami komunikowania interpersonalnego i społecznego. Ponadto, poznają zasady projektowania i prowadzenia badań uwzględniających specyfikę funkcjonowania dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, a także zagadnienia dotyczące prawnych i ekonomicznych uwarunkowań pracy nauczyciela oraz projektowania ścieżki własnego rozwoju.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Marii- Curie Skłodowskiej w Lublinie realizowane są według programu, w którym zawarte są między innymi takie przedmioty jak:

 • pedagogika społeczna,
 • psychologiczne koncepcje człowieka,
 • pedagogika ogólna,
 • kształcenie zintegrowane,
 • strategie edukacji przedszkolnej,
 • psychologia różnic indywidualnych,
 • metodologia badań pedagogicznych

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na UMCS nabywają umiejętności między innymi w zakresie obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, projektowania,  animowania i monitorowania działań pedagogicznych, projektowania  i  prowadzenia badań  pedagogicznych, rozpoznawania potrzeb, możliwości i uzdolnień dzieci i uczniów, aranżowania sytuacji wychowawczo- dydaktycznych motywujących dzieci i uczniów.

 

Praca po studiach

Jak przedstawiają się perspektywy zawodowe? Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Marii- Curie Skłodowskiej w Lublinie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, klubach dziecięcych, świetlicach szkolnych.

 

Opinie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest jednym z najważniejszych kierunków kształcenia, a co za tym idzie bardzo często występującym w katalogach edukacyjnych. Mnogość propozycji kształcenia sprawia, że czasem niełatwo dokonać wyboru i zdecydować się na jedną. Która będzie dla nas najlepsza? Którą uznać za najbardziej odpowiednią? Planując studia w Lublinie warto zainteresować się ofertą dydaktyczną UMCS. Jakie ma Uniwersytet Marii- Curie Skłodowskiej opinie? Magda, studentka Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej mówi:

„UMCS jest jedną z najbardziej znanych i cenionych uczelni w kraju, a Lublin to wspaniałe, przyjazne studentom miasto. Takie połączenie wydaje się idealne. Studia w tej uczelni to oczywiście nauka przez duże „N”, ale nie oznacza to, że nie ma czasu na rozwijanie zainteresowań czy pasji poza pedagogiką. Dobrze się tutaj studiuje i każdemu mogę UMCS polecić.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na UMCS:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • teorii wychowania,
 • psychologii dziecka,
 • alternatywnych systemów i form edukacji,
 • praw dziecka i sposobów ich egzekwowania,
 • procesów zachodzących w różnych środowiskach wychowawczych,
 • projektowania i prowadzenia badań,
 • kształtowania postaw obywatelskich.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • szkołach podstawowych,
 • przedszkolach,
 • świetlicach szkolnych,
 • klubach dziecięcych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)