Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna

03.11.2021

Pedagogika specjalna – Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie

Pedagogika specjalna jest dyscypliną pedagogiki, która obejmuje problematykę wychowawczo- leczniczą osób odbiegających od pewnych norm, co utrudnia prawidłowy rozwój i współżycie w środowisku społecznym. Jej najważniejszym zadaniem jest stworzenie podstaw dla procesów rewalidacji oraz resocjalizacji, a żeby dokładnie to zadanie wypełniać dzieli się na poszczególne kategorie, wśród których wymienić można na przykład surdopedagogikę, czy oligofrenopedagogikę. Co oczywiste, aby móc pomagać i wspierać potrzebne jest określone wykształcenie, bez którego trudno o efektywną działalność. Tym zajmuje się Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.

Studia na kierunku pedagogika specjalna w UMCS
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie umożliwia pozyskanie wiedzy na temat rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym,  psychologicznym i społecznym, struktur społecznych i instytucji życia społecznego, jak również procesów komunikowania interpersonalnego z osobami niepełnosprawnymi i nieprzystosowanymi społecznie. Ponadto, studenci zaznajamiają się z zasadami projektowania i prowadzenia badań w pedagogice specjalnej, współczesnymi nurtami i systemami pedagogicznymi, a także metodyką działań diagnostycznych, terapeutycznych i profilaktycznych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie realizowane są według programu, w którym zawarte są między innymi takie przedmioty jak:

 • pedagogika ogólna,
 • biomedyczne podstawy rozwoju,
 • genetyka i patologia rozwoju,
 • socjologia,
 • dydaktyka specjalna,
 • andragogika specjalna,
 • diagnostyka w pedagogice specjalnej,
 • metodologia badań społecznych,
 • psychologia rehabilitacji dzieci i młodzieży

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki specjalnej na UMCS nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Studenci uczą się interpretować zjawiska społeczne, analizować problemy rehabilitacyjne, prowadzić zajęcia w zróżnicowanych grupach. Nabywają umiejętności w zakresie dobierania metod, form i środków w celu optymalizacji działań w zakresie edukacji,  rehabilitacji i resocjalizacji osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i uzyskaniu dyplomu? Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedszkolach i szkołach specjalnych, szkołach integracyjnych, ośrodkach szkolno- wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno- wychowawczych, fundacjach i stowarzyszeniach, organizacjach pozarządowych.

 

Opinie

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie jest największą uczelnią publiczną w Polsce po wschodniej stronie Wisły. Ważną część oferty edukacyjnej stanowią studia pedagogiczne, w których Pedagogika specjalna zajmuje istotne miejsce. Czy warto studiować ten kierunek właśnie w tej uczelni? Jakie Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie opinie? Sylwia, studentka Pedagogiki specjalnej mówi:

„UMCS jest uczelnią, która przyciąga studentów z całej Polski. Przyjeżdżają oni do Lublina, ponieważ tutaj można zdobyć wykształcenie, znaleźć ciekawą pracę, a także dobrze się bawić i rozwijać zainteresowania. UMCS to uczelnia dla każdego, kto ma pomysł na siebie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę specjalną na UMCS:

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • psychologii klinicznej,
 • psychologii rozwojowej i wychowawczej,
 • psychopedagogicznych specjalnych potrzeb edukacyjnych,
 • organizacji edukacji włączającej i integracyjnej,
 • projektowania i przeprowadzania zajęć z uwzględnieniem specjalnych potrzeb wychowanków,
 • analizowania zjawisk w obszarze edukacji, rehabilitacji, terapii i resocjalizacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika specjalna:

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedszkolach i szkołach specjalnych,
 • szkołach integracyjnych,
 • ośrodkach szkolno- wychowawczych,
 • ośrodkach rewalidacyjno- wychowawczych,
 • fundacjach i stowarzyszeniach,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)