Logistyka

Logistyka

Logistyka

31.01.2022

Logistyka – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2022

Logistyka posiada podobno ponad sto definicji. Co ciekawe, początków tej dziedziny można szukać w X wieku naszej ery, kiedy to bizantyjski cesarz Leontos VI napisał „Sumaryczne wyłożenie sztuki wojennej”, w którym logistykę wymienił obok taktyki i strategii jako jedną ze sztuk wojennych, to i tak pierwsza oficjalna definicja pojawiła się dopiero na początku XX stulecia. Niezależnie od historii oraz stosowanych definicji logistyka stanowi proces planowania, realizowania i konstruowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, czy materiałów. Ponadto, należy do grona najpopularniejszych i najchętniej wybieranych kierunków studiów. Gdzie można studiować Logistykę? Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Studia na kierunku logistyka w UE POZNAŃ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Logistyka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii oraz finansów. Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi kształtowania procesów i operacji logistycznych, działalności łańcuchów dostaw, społeczno- ekonomicznych oraz prawnych uwarunkowań działalności gospodarczej, jak również poznają narzędzia i techniki  pozyskiwania danych, pozwalające analizować podmioty gospodarcze funkcjonujące na rynku.

 

Program kształcenia na kierunku Logistyka opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać szeroką i złożoną wiedzę z wielu elementów, a tymi elementami są między innymi: zarządzanie łańcuchem dostaw, strategie firm i łańcuchów dostaw, zarządzanie jakością, czy procedury celne. Studenci zaznajamiają się z zarządzaniem projektami w logistyce, zarządzaniem ryzykiem w logistyce, zarządzaniem procesami biznesowymi, projektowaniem systemów magazynowania, rachunkiem kosztów, zarządzaniem zapasami, czy zarządzaniem procesowym w logistyce przedsiębiorstw. Oprócz tego, zdobywają umiejętności przeprowadzania analiz ekonomicznych, posługiwania się systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie logistyczne, a także diagnozowania i projektowania systemów zarządzania łańcuchami dostaw, w szczególności w perspektywie międzynarodowej.

Absolwenci studiów na kierunku Logistyka wyróżniają się obszerną wiedzą i licznymi umiejętnościami. Oprócz tego, wyróżniają się znajomością zasad komunikacji w biznesie, znajomością technik negocjacji, a także znajomością sposobów postępowania z trudnymi klientami i metod rozwiązywania konfliktów.

 

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Logistyka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu realizowane są według programu, w którym zawarte są między innymi takie przedmioty jak:

 • statystyka,
 • zarządzanie łańcuchami dostaw,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • elementy prawa i prawo transportowe,
 • zarządzanie przepływem materiałów,
 • zarządzanie transportem,
 • logistyka miejska,
 • spedycja i transport specjalny,
 • uwarunkowania inwestycji logistycznych,
 • zarządzanie projektami w logistyce,
 • zarządzanie portami lotniczymi

 

Nabywane umiejętności

Studenci Logistyki na poznańskim Uniwersytecie Ekonomicznym nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie analizowania ekonomicznych przesłanek procesów i operacji logistycznych, analizowania przyczyn i przebiegu procesów gospodarczych, interpretowania zjawisk ekonomicznych, projektowania i zarządzania zmianą, posługiwania się systemami informatycznymi, projektowania systemów zarządzania łańcuchami dostaw.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci studiów na kierunku Logistyka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w działach logistycznych przedsiębiorstw, przedsiębiorstwach logistycznych, firmach konsultingowych.

 

Opinie

Logistyka jest kierunkiem, który cieszy się bardzo dużą popularnością wśród kandydatów. Popularność ta sprawia, że ofert edukacyjnych w jej zakresie jest bardzo wiele, a to może prowadzić do niezdecydowania i problemów z podjęciem decyzji o wyborze odpowiedniej uczelni. Planując studia w Poznaniu warto dowiedzieć się co proponuje omawiana przez nas szkoła wyższa. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu opinie? Sebastian, student Logistyki mówi:

„Do studiowania na Uniwersytecie Ekonomicznym przekonał mnie przede wszystkim ciekawy program, z wieloma przedmiotami do wyboru. Poza tym, jest to uczelnia, która wysoko stoi w różnego rodzaju rankingach, ma świetnych wykładowców i pozytywne opinie wśród tych, którzy tutaj studiują bądź studiowali.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Logistyka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu:

Absolwent kierunku Logistyka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zarządzania łańcuchami dostaw,
 • rachunkowości finansowej i zarządczej,
 • magazynowania,
 • logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji,
 • zarządzania ryzykiem w logistyce,
 • zarządzania projektami w logistyce,
 • systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne,
 • przeprowadzania analiz ekonomicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • działach logistycznych przedsiębiorstw,
 • przedsiębiorstwach logistycznych,
 • firmach konsultingowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Uczelni.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Komentarze (0)