Architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu

27.01.2022

Architektura krajobrazu – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2022

Według badań, w 2050 roku aż 70% ludności będzie mieszkało w miastach. To sprawia, że coraz ważniejsze staje się tworzenie miast przyjaznych mieszkańcom. Z pomocą przychodzi architektura krajobrazu, czyli dziedzina zajmująca się kształtowaniem przestrzeni życiowej człowieka, która skupia się na wprowadzaniu w miejską przestrzeń elementów natury. Architektura krajobrazu jest stosunkowo młodą dziedziną, choć jej początków można doszukiwać się w starożytności. Niezależnie od jej historii, warto pamiętać o tym, że łączy w sobie wiele zagadnień, na czele z architekturą, planowaniem przestrzennym i urbanistyką. Architektura krajobrazu to także coraz popularniejszych i coraz chętniej wybierany kierunek studiów. Oferuje go Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Studia na kierunku architektura krajobrazu w UP POZNAŃ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Architektura krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy z wielu dyscyplin, takich jak: historia architektury i urbanistyki, sztuki piękne, projektowanie, botanika i dendrologia. Studenci poznają zasady funkcjonowania ekosystemów, koncepcje rekultywacji, zasady tworzenia struktur przestrzennych, systematykę i morfologię najważniejszych taksonów drzew i krzewów. Uczą się opisywać podstawowe gatunki roślin, oceniać wartość gleb, przeprowadzać inwentaryzację przyrodniczą, planować aranżacje roślinne.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Architektura krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu charakteryzują się bogatym programem nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • historia sztuki i architektury,
 • fizyka z elementami biofizyki,
 • geometria wykreślna,
 • gleboznawstwo,
 • uprawa gleby i żywienie roślin,
 • morfologia i systematyka roślin,
 • zasady projektowania krajobrazu,
 • malarstwo,
 • kształtowanie środowiska wodnego,
 • rekultywacja krajobrazu

 

Nabywane umiejętności

Studenci Architektury krajobrazu zaznajamiają się z zasadami i metodami projektowania obiektów architektury krajobrazu w przestrzeni publicznej i przestrzeni sąsiedzkiej, jak również w skali miasta i dzielnicy. Nabywają umiejętności w zakresie rozpoznawania, oceniania stanu rozwoju i opisywania podstawowych gatunków roślin i zwierząt, oceniania wartości gleb, przeprowadzania inwentaryzacji przyrodniczej i badań terenowych w przestrzeni miejskiej i wiejskiej, wykonywania kosztorysów materiałowych, planowania aranżacji roślinnych z uwzględnieniem różnych typów terenów zieleni, walorów ozdobnych roślin i wymagań uprawowych oraz siedliskowych.

 

Praca po studiach

Jak przedstawiają się perspektywy zawodowe? Absolwenci studiów na kierunku Architektura krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w pracowniach projektowych, firmach zajmujących się urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni, urzędach miast i gmin, jednostkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska, konserwacją i rewaloryzacją zabytkowych założeń ogrodowych, ogrodach botanicznych.

 

Opinie

Popularność Architektury krajobrazu rośnie, a zatem coraz łatwiej odnaleźć ją w katalogach dydaktycznych rodzimych szkół wyższych. Co się z tym wiąże, może prowadzić to do problemu z podjęciem decyzji, bowiem która uczelnia sprosta naszym wymaganiom? Planując studia w Poznaniu warto poznać bliżej omawianą przez nas uczelnię, która prowadzi kształcenie w tym zakresie. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu opinie? Weronika, studentka Architektury krajobrazu mówi:

„Architektura krajobrazu to kierunek idealny dla tych, których interesuje sztuka, ekologia i ochrona przyrody. Wszystko w jednym. To kierunek bardzo ciekawy i bardzo na czasie, ponieważ z usług architektów krajobrazu będziemy korzystali coraz częściej. A skoro tak, to warto być jak najlepszym. Dlatego wybrałam studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. To uczelnia, która gwarantuje najlepsze przygotowanie do zawodu.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Architektura krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym:

Absolwent kierunku Architektura krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • podstawowych metod geodezyjnych,
 • historii sztuki i architektury,
 • systematyki i wartości użytkowych gleb,
 • zasad kształtowania ogrodów historycznych i współczesnych,
 • funkcjonowania ekosystemów,
 • ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami,
 • przyczyn degradacji środowiska przyrodniczego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Architektura krajobrazu:

Absolwent kierunku Architektura krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • pracowniach projektowych,
 • firmach zajmujących się urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni,
 • urzędach miast i gmin,
 • jednostkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska, konserwacją i rewaloryzacją zabytkowych założeń ogrodowych,
 • ogrodach botanicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komentarze (0)