Biologia stosowana

Biologia stosowana

Biologia stosowana

27.01.2022

Biologia stosowana – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 2022

Biologia skupia się na analizie funkcji życiowych organizmów oraz bada drogi i mechanizmy ich rozwoju, jak również budowę, ewolucję gatunkową oraz wzajemne oddziaływania i relacje ze środowiskiem. A czym może być biologia stosowana? To również dyscyplina złożona, która obejmuje zagadnienia dotyczące budowy i funkcjonowania organizmów żywych, zarówno na poziomie komórki, organizmu, jak i ekosystemu. Pozwala poznać interakcje między zwierzętami i roślinami oraz sposoby podnoszenia jakości środowiska naturalnego. Biologia stosowana to kierunek studiów, który miłośnikom przyrody oferuje wiele możliwości samorealizacji. Spodoba się zarówno tym, którzy chcieliby dokładnie poznać świat zwierząt i roślin, jak również tym, którzy poprzez pracę w laboratorium i realizację eksperymentów chcieliby zgłębić zagadnienia związane z genetyką, czy fizjologią. Kierunek oferuje Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Studia na kierunku biologia stosowana w UP POZNAŃ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Biologia stosowana na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy na temat zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz zasad funkcjonowania organizmów żywych. Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi ekologii zwierząt, interakcji między zwierzętami i roślinami, ochrony przyrody, czy też wędrówek zwierząt i łączności ekosystemów. W toku studiów zdobywają wiedzę z zakresu procesów fizjologicznych zachodzących w organizmach żywych, biologii środowiskowej i biologii człowieka, zasad funkcjonowania biosfery, jak również taksonomii roślin i zwierząt oraz zasad ich klasyfikacji w grupy systematyczne.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Biologia stosowana na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu charakteryzują się bogatym programem nauczania, w którym występują między innymi takie przedmioty jak:

 • botanika ogólna,
 • chemia ogólna i organiczna,
 • biologia komórki,
 • anatomia porównawcza kręgowców,
 • botanika systematyczna,
 • fizjologia zwierząt,
 • fizjologia roślin,
 • genetyka molekularna i podstawy biotechnologii,
 • prawne aspekty ochrony przyrody,
 • histologia kręgowców

 

Nabywane umiejętności

Studenci Biologii stosowanej nabywają umiejętności między innymi w zakresie interpretacji procesów zachodzących w przyrodzie, analizowania procesów zachodzących na poziomie komórki oraz organizmów zwierzęcych i roślinnych, rozpoznawania podstawowych gatunków zwierząt i roślin, wykonywania doświadczeń i obserwacji, prowadzenia oceny wpływu oddziaływania człowieka na środowisko.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci studiów na kierunku Biologia stosowana na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w jednostkach naukowych, jednostkach naukowo- dydaktycznych, laboratoriach badawczych i diagnostycznych, ogrodach botanicznych, ogrodach zoologicznych, parkach krajobrazowych i narodowych, zakładach hodowli roślin i zwierząt, organizacjach pozarządowych.

 

Opinie

Biologia stosowana jest kierunkiem, który najczęściej oferowany jest przez uczelnie o konkretnym profilu. Oznacza to, że planując podjęcie kształcenia należy zawęzić obszar poszukiwań odpowiedniej szkoły wyższej. Zastanawiając się nad studiami w Poznaniu warto zapoznać się z propozycją Uniwersytetu Przyrodniczego. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu opinie? Ola, studentka Biologii stosowanej mówi:

„Na Uniwersytecie Przyrodniczym panuje fantastyczna atmosfera, dzięki czemu studia sprawiają przyjemność i nie są tylko zbiorem obowiązków i czasem wypełnionym wyłącznie nauką. To miejsce dla ludzi otwartych, z głowami pełnymi pomysłów.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Biologia stosowana na Uniwersytecie Przyrodniczym:

Absolwent kierunku Biologia stosowana na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • metod matematycznych i statystycznych wykorzystywanych do opisu zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie,
 • technik biochemicznych, genetycznych i mikroskopowych,
 • zasad dziedziczenia cech organizmów,
 • procesów fizjologicznych zachodzących w organizmach żywych,
 • teorii ewolucji biologicznej,
 • prawnych i etycznych aspektów ochrony przyrody.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Biologia stosowana:

Absolwent kierunku Biologia stosowana na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • laboratoriach badawczych i diagnostycznych,
 • jednostkach naukowych,
 • jednostkach naukowo- dydaktycznych,
 • parkach krajobrazowych i narodowych,
 • ogrodach botanicznych,
 • ogrodach zoologicznych,
 • zakładach hodowli roślin i zwierząt,
 • instytucjach administracji centralnej i lokalnej,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biologia stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

75% limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunków zgodnych z kierunkami studiów drugiego stopnia, uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy, weryfikujących efekty kształcenia określone dla danego kierunku studiów pierwszego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komentarze (0)