Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

29.01.2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Uniwersytet Śląski w Katowicach 2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to kierunek szczególny, skierowany do konkretnych osób i nie chodzi wyłącznie o grupę ludzi o określonych zainteresowaniach, ale również o określonych cechach osobowości. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela bądź opiekuna, a zatem wymaga wiedzy, umiejętności, kompetencji, a przy tym jeszcze wspomnianych cech, takich jak cierpliwość, otwartość, odpowiedzialność, czy wrażliwość. Gdzie można zdobyć przygotowanie do zawodu? Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w UŚ KATOWICE
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk społecznych i nauk humanistycznych. Studenci zaznajamiają się między innymi z funkcją systemu oświaty, alternatywnymi formami edukacji, zasadami funkcjonowania instytucji wychowawczych, a także zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Kształcenie obejmuje dwadzieścia bloków dydaktycznych, wśród których wyróżnić można między innymi blok psychologiczny, humanistyczno- społeczny, diagnostyczno- terapeutyczny, zdrowotny, czy projektowo- badawczy.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach realizowane są według programu, w którym zawarte są między innymi takie przedmioty jak:

 • pedagogika ogólna,
 • psychologia ogólna,
 • metodyka wychowania przedszkolnego,
 • psychologia rozwojowa,
 • metodyka edukacji wczesnoszkolnej,
 • pedagogika specjalna,
 • korekta zaburzeń rozwoju dziecka,
 • metodologia badań pedagogicznych,
 • metodyka kształcenia zintegrowanego,
 • komunikacja interpersonalna z dzieckiem,
 • pedagogika porównawcza,
 • praca z dzieckiem zdolnym

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej uczą się rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia dzieci i uczniów, projektować i prowadzić działania pedagogiczne, planować, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania. Ponadto, nabywają umiejętności w zakresie tworzenia i modyfikowania środków i metod adekwatnych do celów kształcenia i wychowania, tworzenia sytuacji wychowawczo- dydaktycznych motywujących do nauki, rozbudzania zainteresowań, dostosowywania sposobów i treści kształcenia.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedszkolach, szkołach podstawowych, żłobkach, klubach dziecięcych.

 

Opinie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest jednym z najważniejszych kierunków kształcenia, a co za tym idzie bardzo często występującym w katalogach edukacyjnych. Mnogość propozycji kształcenia sprawia, że czasem niełatwo dokonać wyboru i zdecydować się na jedną. Która będzie dla nas najlepsza? Którą uznać za najbardziej odpowiednią? Planując studia w Katowicach warto zainteresować się ofertą dydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego. Jakie ma Uniwersytet Śląski w Katowicach opinie? Milena, studentka Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej mówi:

„Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to kierunek inny niż wszystkie, dlatego warto studiować go w odpowiedniej uczelni. Uniwersytet Śląski oferuje bogaty program, wiele ciekawych zajęć, szansę rozwijania licznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dzieckiem.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • procesów zachodzących w środowiskach wychowawczych,
 • edukacji włączającej i międzykulturowej,
 • praw dziecka i osób z niepełnosprawnościami,
 • projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych,
 • zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i uczniów,
 • rozpoznawania potrzeb, możliwości i uzdolnień dzieci i uczniów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedszkolach,
 • szkołach podstawowych,
 • żłobkach,
 • klubach dziecięcych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Wydział Nauk Społecznych UŚ

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komentarze (0)