Praca socjalna

Praca socjalna

Praca socjalna

14.01.2022

Praca socjalna – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2022

Praca socjalna jest działalnością, która ma na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu bądź odzyskiwaniu zdolności do życia w społeczeństwie. Nie trzeba być znawcą zagadnienia, aby zdawać sobie sprawę z tego, iż jest to działalność niełatwa i wymagająca dlatego też praca socjalna jest nie tylko profesją, ale i powołaniem. Z jakimi problemami mierzą się pracownicy socjalni? Nie są im obce bezdomność, uzależnienia, ubóstwo, czy karalność. Problemów jest bardzo wiele, dlatego pracownik socjalny musi wyróżniać się nie tylko wiedzą i umiejętnościami, ale również określonymi cechami charakteru, na czele z wrażliwością, czy empatią, ale również energią do działania, nieustępliwością, czy komunikatywnością. W jaki sposób przygotować się do tego niełatwego, ale szlachetnego zawodu? Studiując Pracę socjalną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Studia na kierunku praca socjalna w UKSW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej z zakresu pedagogiki, socjologii, czy psychologii, jak również wiedzy na temat ekonomicznych, politycznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań życia społecznego. Studenci poznają struktury instytucji społecznych, systemy i instytucje pomocy społecznej w krajach europejskich, a także modele pomocy społecznej i główne środowiska życia człowieka. Ponadto, zaznajamiają się z metodami diagnozowania i ewaluowania, a także zasadami funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i kulturalnych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizowane są na podstawie programu, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • biomedyczne podstawy rozwoju człowieka,
 • obszary wykluczenia społecznego,
 • polityka społeczna,
 • pomoc społeczna,
 • psychologia rozwoju człowieka,
 • interwencja kryzysowa,
 • metodyka pracy socjalnej,
 • podstawy psychologii klinicznej,
 • prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • aktywizacja społeczna,
 • profilaktyka patologii społecznych

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pracy socjalnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego nabywają umiejętności między innymi w zakresie interpretowania zjawisk społecznych, konstruowania i prowadzenia badań, analizowania ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji, analizowania mechanizmów funkcjonowania wspólnot lokalnych, opracowywania strategii działań w zakresie pomocy indywidualnej, grupowej i środowiskowej.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Pracy socjalnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, organach administracji rządowej i pozarządowej.

 

Opinie

Warszawa należy do największych ośrodków akademickich. W stolicy funkcjonuje wiele uczelni o różnych profilach kształcenia, które łącznie oferują niezliczoną ilość interesujących kierunków studiów. Chcąc studiować Pracę socjalną warto zapoznać z ofertą dydaktyczną omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie? Agnieszka, studentka Pracy socjalnej mówi:

„Studia na UKSW to nie tylko zajęcia, nauka wybranych tematów i zaliczanie egzaminów. To także nauka rozmowy z drugim człowiekiem, nauka wysłuchania jego problemów i potrzeb. To uczelnia dla osób z ambicjami i pomysłem na siebie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pracę socjalną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

Absolwent kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • polityki społecznej,
 • organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i kulturalnych,
 • psychologii rozwoju człowieka,
 • socjologii bezrobocia,
 • metod, technik i środków interwencji socjalnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Praca socjalna:

Absolwent kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • centrach pomocy rodzinie,
 • domach pomocy społecznej,
 • zakładach karnych,
 • organach administracji rządowej i pozarządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)