Specjalistyczne studia teologiczne

Specjalistyczne studia teologiczne

Specjalistyczne studia teologiczne

14.01.2022

Specjalistyczne studia teologiczne – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2022

Teologia jest uporządkowaną wiedzą religijną, choć posiada co najmniej kilka definicji. Jedna z nich mówi, że teologia jest wiedzą na temat Boga, człowieka, treści Objawienia, wiary i zasad moralnych. Inna natomiast wyjaśnia, że jest to poznanie samego Boga, a jeszcze kolejna, że stanowi uporządkowane poglądy religijne wyrażone w danej księdze, czy przez danego autora. Niezależnie od ilości i treści tych definicji, Teologia jako dziedzina studiów zawiera element opisowy, bowiem bada zawartość źródeł wiary oraz ich dzieje, a także element wartościujący, ponieważ ustala co należy do systemu prawd wiary i moralności. A czym może być kierunek o nazwie Specjalistyczne studia teologiczne? Należy podkreślić, że są to studia drugiego stopnia skierowane do osób posiadających dyplom ukończenia kierunku Teologia.

Studia na kierunku specjalistyczne studia teologiczne w UKSW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Specjalistyczne studia teologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie umożliwia pozyskanie szerokiej wiedzy teologicznej, a także wiedzy szczegółowej z zakresu konkretnej ścieżki kształcenia. Studenci mogą rozwijać się w następujących obszarach: teologia biblijna, teologia dogmatyczna, teologia fundamentalna, teologia moralna, teologia duchowości, patrologia, teologia pastoralna, katechetyka, liturgika, misjologia, teologia religii, teologia ekumeniczna, teologia środków społecznego przekazu, teologia kultury. W toku studiów studenci poznają główne zasady działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej, katechetycznej i charytatywnej Kościoła katolickiego, dialogu  ekumenicznego i międzyreligijnego, jak również procesy i uwarunkowania rozwoju religijno- duchowego oraz jego zagrożenia.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Specjalistyczne studia teologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizowane są według programu, w którym zawarte są między innymi takie przedmioty jak:

 • krytyka tekstu Starego i Nowego Testamentu,
 • język grecki,
 • język hebrajski,
 • metafory pasterskie w Apokalipsie św. Jana,
 • historia i interpretacja dogmatów,
 • geografia religii,
 • granice poznania filozoficznego i teologicznego,
 • mistyczne teksty w pełnym średniowieczu,
 • modlitwa w rozwoju życia duchowego,
 • historia duchowości monastycznej,
 • sakramentalny wymiar życia duchowego,
 • antropologia w perspektywie ekumenicznej

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Specjalistycznych studiów teologicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się dydaktyką religii, teologią, profilaktyką społeczną, świadczeniem usług edukacyjno- kulturalnych i wychowawczych, mediach, wydawnictwach.

 

Opinie

Specjalistyczne studia teologiczne to kierunek wyjątkowy, który nie występuje w każdej ofercie dydaktycznej. Oznacza to, że planując naukę należy skierować uwagę na omawianą przez nas uczelnię. Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie? Damian, student Specjalistycznych studiów teologicznych mówi:

„UKSW jest uczelnią dla osób ambitnych, które chcą dużo wiedzieć i dużo umieć. To uczelnia dla tych, którzy chcą uzyskać wykształcenie otwierające wiele różnych możliwości zawodowych i mieć gwarancję znalezienia ciekawej pracy.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Specjalistyczne studia teologiczne na UKSW:

Absolwent kierunku Specjalistyczne studia teologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • terminologii biblijnej i teologicznej,
 • zasad działalności ewangelizacyjnej,
 • historii katechezy,
 • antropologii katechetycznej,
 • fenomenologii religii,
 • wychowania w kulturach i religiach świata,
 • historii liturgii,
 • komunikacji pastoralnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Specjalistyczne studia teologiczne:

Absolwent kierunku Specjalistyczne studia teologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • kościelnych i świeckich instytucjach i ośrodkach zajmujących się dydaktyką religii,
 • ośrodkach zajmujących się teologią,
 • ośrodkach zajmujących się profilaktyką społeczną,
 • mediach,
 • wydawnictwach.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)