Środki transportu i logistyka

Środki transportu i logistyka

Środki transportu i logistyka

26.01.2022

Środki transportu i logistyka – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 2022

Transport to szerokie pojęcie, chociaż kojarzy się z czymś oczywistym, czyli przemieszczaniem z punktu A do punktu B. Ze względu na zastosowaną gałąź transportu można podzielić go na: transport morski, śródlądowy, kolejowy, drogowo- samochodowy, lotniczy oraz rurociągowy. Na tym jednak nie koniec. Transport możemy podzielić również ze względu na przedmiot podlegający przewozowi, a zatem: towarowy i pasażerski, a także ze względu na rodzaj obsługiwanych transakcji, sposób zorganizowania przewozu, czy ciągłość przebiegu procesu transportowego. Logistyka natomiast jest procesem planowania, realizowania i konstruowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, czy materiałów do produkcji. Połączenie wszystkich zagadnień daje nam kierunek studiów, który oferuje Politechnika Krakowska. Tym kierunkiem są Środki transportu i logistyka.

Studia na kierunku środki transportu i logistyka w PK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Środki transportu i logistyka na Politechnice Krakowskiej umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu eksploatacji, budowy, projektowania, niezawodności oraz zarządzania bezpieczeństwem środków transportu oraz systemów logistycznych i spedycji. Studenci poznają nowoczesne techniki komputerowego wspomagania prac inżynierskich, techniki kształtowania systemów i technologii transportowych, zasady organizacji procesów użytkowania i obsługi technicznej pojazdów lądowych i urządzeń transportowych. Ponadto, mogą rozwijać umiejętności w konkretnych ścieżkach specjalizacyjnych, do których należą: logistyka i spedycja, bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu, automatyzacja logistycznych systemów transportowych, inżynieria pojazdów szynowych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Środki transportu i logistyka na Politechnice Krakowskiej realizowane są na podstawie programu, w którym zawarte są między innymi takie przedmioty jak:

 • termodynamika techniczna,
 • mechanika ogólna,
 • dokumentacja techniczna,
 • podstawy konstrukcji maszyn,
 • podstawy automatyzacji i robotyzacji,
 • projektowanie procesów technologicznych,
 • programowanie i systemy komputerowego wspomagania,
 • efektywność przedsięwzięć transportowych,
 • podstawy modelowania procesów transportowych,
 • bezpieczeństwo w transporcie,
 • systemy i infrastruktura transportu,
 • budowa środków transportu masowego

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Środki transportu i logistyka pozyskują szeroką wiedzę oraz liczne umiejętności. Rozwijają się między innymi w zakresie zarządzania logistycznego w aglomeracjach miejskich i przedsiębiorstwach transportowo- spedycyjnych, projektowania i wdrażania przestrzennych sieci i usług logistycznych, zarządzania zbiorami pojazdów, zarządzania taborem w systemach transportu publicznego w dużych aglomeracjach miejskich, diagnostyki, odnowy i napraw urządzeń technicznych najnowszych systemów transportowo- dźwigowych i maszyn roboczych.

 

Praca po studiach

Jak przedstawiają się perspektywy zawodowe? Absolwenci studiów na kierunku Środki transportu i logistyka na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach usługowych, jednostkach serwisowych, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej, portach lotniczych.

 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Odnalezienie odpowiedzi na to pytanie może nie być łatwe, zwłaszcza wtedy, kiedy dotyczy kierunku popularnego i często oferowanego w katalogach dydaktycznych. Planując kształcenie na kierunku Środki transportu i logistka warto zaznajomić się z propozycją omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Politechnika Krakowska opinie? Hubert, student Środków transportu i logistyki mówi:

„Politechnika Krakowska to uczelnia, której można zaufać. Studia polegają na zdobywaniu wiedzy aktualnej, związanej z najnowszymi osiągnięciami i trendami, a także wielu umiejętności praktycznych i kompetencji ułatwiających nie tylko wejście na rynek, ale i pracę w każdym środowisku.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Środki transportu i logistykę na Politechnice Krakowskiej:

Absolwent kierunku Środki transportu i logistyka na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • technologii transportowych i przeładunkowych,
 • spedycji krajowej i międzynarodowej,
 • metod zarządzania zbiorami pojazdów,
 • metod diagnostyki,
 • zarządzania taborem w systemach transportu publicznego w dużych aglomeracjach miejskich,
 • funkcjonowania jednostek obsługowo- naprawczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Środki transportu i logistyka:

Absolwent kierunku Środki transportu i logistyka na Politechnice Krakowskiej znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • centrach logistycznych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją środków transportu oraz ich zespołów i podzespołów,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach usługowych,
 • przedsiębiorstwach handlowych,
 • jednostkach serwisowych,
 • przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej,
 • portach lotniczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego (WKR WM) sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej arytmetycznej z wszystkich ocen semestralnych, obliczonych zgodnie z Regulaminem Studiów na Politechnice Krakowskiej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Komentarze (0)